20. marts 2020

170 polske medarbejdere belønnes for at blive

Direktør Kent Hejn Kristensen i DS Stålkonstruktion i Hobro har fuld blus på produktionen af byggestål, der skal bruges i byggerier i hele Skandinavien, Grønland og Færøerne. Ingen ordrer er endnu aflyst. 230 medarbejdere i produktionen, heraf 170 polske smede og industriteknikere er fastholdt med ekstra lønkroner for at holde fabrikken kørende.

Hvis polakkerne rejser hjem på weekendbesøg, så sendes de i hus-karantæne i Polen – med daglig kontrol af det lokale politi.

-Jeg har lidt ondt i maven ved tanken om, hvad der sker med vores ordrer efter påske. Hele verden er bogstavelig talt ved at lukke ned. Jeg tror, at vi kører på lånt tid. Verden er næppe den samme efter påske som i dag, men vi forsøger at bevare det gode humør, siger Kent Hejn Kristensen.

Virksomheden med knap 500 ansatte har tidligt sendt 90 procent af de 150 funktionærer hjem for at arbejde. De sidste ti procent er nødt til at være på kontoret af forskellige praktiske årsager.

I produktionen er der udpeget corona-koordinatorer, der kan svare på spørgsmål og sikre, at forholdsregler bliver efterlevet. Der er færre i kantinen ad gangen, buffeten er udskiftet med sandwich, der er krav om brug af håndsprit og mange andre tiltag.

Foreløbig er der ikke konstateret tilfælde af coronoa-smitte på virksomheden.

Direktøren har netop afholdt ledermøde på video, da vi fanger ham til et interview.

-Der er ingen tvivl om, at der venter det danske samfund en kæmperegning efter denne krise. Men der vil også være positive effekter. En af dem er, at virksomhederne eksempelvis vil begyndte at holde færre fysiske møder efter erfaringerne fra krisen. Videomøder vil afløse en masse møder, hvor vi eller ville transportere os igennem landet eller over landegrænser. Det er en af de mere positive effekter i en tid, hvor der ellers er nok at bekymre sig om, siger Kent Hejn Kristensen.