06. april 2021

20 firmaer skal kontrolleres på CE i 2021

Af: Jan Kristensen

For første gang siden 2017 kommer der i forår og sommer en decideret kontrol fra offentlige myndigheders side af CE-mærkning af stål og alu til bærende konstruktioner i byggeriet.

Kontrollen efter EN1090 er besluttet efter anmeldelser af overtrædelser samt opfordringer fra metalbranchen.

-Vi vil kontrollere, om virksomhederne er CE-certificerede og udsteder korrekt mærkning, dokumentation etc. 10-20 virksomheder udtages til kontrol og vi vil kontrollere 20 produkter. Det har vi besluttet efter at have set anmeldelserne på området og bl.a hørt efterspørgslen på mere kontrol fra metalbranchen, siger kontorchef Stine Pedersen fra Sikkerhedsstyrelsen

Nyheden om den første deciderede markedskontrol efter fire år modtages positivt af TEKNIQ Arbejdsgiverne.

-En løbende markedskontrol er nødvendig af sikkerhedshensyn og giver mere fair konkurrence. Derfor glæder vi os over den nye kontrol. Men der må ikke gå fire år igen før næste kontrol. Den skal være løbende og effektiv, siger underdirektør Simon O. Rasmussen.

Varslet besøg

Sikkerhedsstyrelsens planlagte kontrol i foråret går alene på certificeringer og mærkning af stålet. Kontrollanterne kommer ikke ud på gulvet i produktionen og rører ved stål og kigge på svejsesøm.

-Vi kan rent faktisk udtage varer og sende dem til test, men det sker næppe med byggestålet. Målet er at kontrollere den måde, virksomheden administrerer certificeringen af stålprodukter til byggeri. Der er tale om virksomhedsbaserede tilsyn, som varsles hos virksomhederne. Ved tilsynene vil vi udtage produkter til mærkningskontrol, siger Stine Pedersen.

Så virksomhederne bliver kontaktet og varslet om, at I kommer og laver kontrol på EN1090?

-Ja – som myndighed skal vi som udgangspunkt varsle en kontrol. Hvis vi har mistanke om snyd, så kan vi komme uden varsel. Det skal forhindre, at vi bliver præsenteret for ”The golden sample” – altså et eksempel, som ikke afspejler virkeligheden. Men vi forventer at varsle ved denne kontrol.

Bliver kontrollen alene rettet imod certificerede virksomheder?

-Nej vi udvælger på flere måder. I kontrollen kan indgå anmeldte virksomheder. Der kan være virksomheder, hvor vi har set forhold i deres salgsmaterialer, som er interessante. Og så udsøger vi også via matematiske modeller helt tilfældige virksomheder til kontrol. På den måde kan vi også komme til at lave kontrol på en virksomhed, der laver byggestål uden certificering. Det kan så blive en politisag.

Samlet kontrol, tak

Hos mange virksomheder er der et stort ønske om én myndighed og en samlet kontrol af byggestål. Det vil sige, at en myndighed kunne kontrollere certificeringen på kontoret, svejsernes certificering ude på værkstedet og til slut gå på en byggeplads og kontrollere en bærende stålbjælke. 

-Jeg kan godt forstå, at jeres branche drømmer om en samlet kontrol. Det er faktisk tilfældet på nogle andre produkter, hvor vi kommer langt omkring et produkt. Men der er myndighedsfordelingen helt anderledes på byggestål. Vi har ingen hjemmel til at kontrollere byggevarer, der indgår i et byggeri. Det er en kommunal opgave. Svejsecertifikater skal kontrolleres af 3. parts kontrol – altså de virksomheder, der udsteder certificeringer og auditerer virksomhederne løbende, siger Stine Pedersen, kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen.