11. maj 2021

Analyse: Stålpriser fordoblede til efteråret

Af Søren Pliniussen

Salgsdirektør, Tibnor

soren.pliniussen@tibnor.com

Tibnor er Nordens største leverandør af stål og metal

 

Vi oplever I øjeblikket en meget usædvanlig situation på stålmarkedet.

 

Markedssituationen er præget af vanskelig forsyningssituation på visse produkter med meget lange leveringstider og kraftigt stigende priser. Vi ser at metaller og mange andre råvarer følger med op.

 

Vi konstaterer en stigning i den globale efterspørgsel på stålprodukter, som medfører at import til Europa fra f.eks. Asien er stærkt begrænset, da det asiatiske hjemmemarked i øjeblikket aftager en meget stor andel af stålproduktionen til høje priser, og dermed har begrænset interesse for at eksportere til f.eks. Europa. Kina er gået fra at være eksportør til at være netto importør, selvom stålmediet ”Kallanish” skriver, at den kinesiske stålproduktion er steget 50,1 % målt Q1 2021 mod Q1 2020.

Det er især coil- og pladeprodukter, der hovedsageligt er malmbaserede produkter, hvor prisstigningerne er størst. Faktisk er der sket en fordobling indenfor et år, når vi ser de priser, der gælder for køb i Q3. På de lange produkter, der hovedsageligt er skrotbaserede, har prisstigningerne ikke været lige så store som på de flade produkter, men alligevel er der markante udsving, der ikke er set i en længere periode.

Laveste lager i 33 år

De europæiske værker kan ikke alene dække den efterspørgsel vi ser i øjeblikket. Der opstår lange leveringstider, og ståldistributører og servicentre kan ikke opbygge lagre og derved efterkomme den øgede efterspørgsel, der er opstået efter et år præget af COVID 19. Foreningen af tyske grossister og servicecentre konstaterede tidligere på året, at lagerbeholdningen er den laveste i 33 år.

Vi forventer at lageropbygningen og dermed bedre tilgængelighed først vil kunne finde sted hen på efteråret, da de fleste værker i og udenfor Europa har leveringstider der i dag er i oktober – november 2021. Forsyningssituationen kan derfor ikke normaliseres før dette tidspunkt.

Slut med overudbud

Vi kommer fra en lang periode med overudbud af stål i Europa og deraf følgende lave priser, som har betydet, at det har være nødvendigt at begrænse fremstillingskapaciteten og foretage konsolidering blandt stålværkerne. EU har desuden indført kvoteordninger for at begrænse importen og beskytte den europæiske stålindustri.

Det er for os alle en vanskelig situation, hvor vi som leverandør helt enkelt ikke kan love alle kunder at følge den vækst, der opleves i øjeblikket. Det bedste råd, vi kan give, er at planlægge med længere horisont end normalt. Det vil gøre det muligt at finde en løsning fra lager, servicecenter eller fra ny produktion.