25. maj 2021

Brug skattekontoen – undgå negative indlånsrenter

Der blev sidste år åbnet for, at virksomheder kan have større beløb stående på deres skattekonto. Det har ganske mange virksomheder benyttet sig af. Blandt andet for at minimere deres indlån i bankerne og derved undgå negative renter. Bliv klogere på de nye regler og få tre gode råd til at undgå negative renter til sidst i denne ekspert-analyse fra BDO

Af Henning Boye Hansen

chefkonsulent og skattespecialist

BDO

hbh@bdo.dk

Virksomhedernes indbetalinger af moms, A-skat og selskabsskat mv. sker til deres skattekonto hos Skattestyrelsen. En konto, der som udgangspunkt kun i meget beskedent omfang kan have en saldo i virksomhedens favør, altså en kreditsaldo. Normalt udbetaler Skattestyrelsen nemlig helt automatisk alle beløb over 200 kr., men virksomhederne kan dog hæve udbetalingsgrænsen til 200.000 kr.

Med virkning fra 7. maj 2020 blev reglerne midlertidigt ændret, så udbetalingsgrænsen nu kan hæves til hele 100 mia. kr. Perioden er flere gange blevet forlænget. Senest til 1. maj 2023.

Formålet med at hæve loftet

Formålet med at hæve loftet var tosidet. For det første for at hjælpe virksomhederne med at undgå negative bankrenter som følge af udskydelse af betalingsfristerne for moms og A-skat. Der betales nemlig ikke negative renter af indeståender på skattekontoen. For det andet for at reducere statens lånebehov dels som følge af de samme fristudskydelser og dels til brug for udbetaling af kompensationer til coronaramte virksomheder.

Og virksomhederne synes at have taget den nye mulighed til sig. Det viser nedenstående ikke-reviderede tal, som vi har fået oplyst hos Skattestyrelsen. De viser, hvor mange virksomheder, der havde en kreditsaldo på deres skattekonto – og med hvor store beløb – ved udgangen af henholdsvis 2019 og 2020:

Da reglerne blev indført, blev det præciseret, at formålet med disse ikke var, at skattekontoen skulle fungere som alternativ til en bankkonto. Det synes virksomhederne at have respekteret.

Kontoen må altså ikke misbruges. Alle de penge, som virksomhederne sætter ind, skal være med henblik på at dække fremtidige skattebetalinger. Man skal dog være en dårlig købmand som virksomhedsejer, hvis man allerede betaler negative renter i banken og ikke gør brug af de værktøjer, som staten sætter til rådighed.

En virksomhed, der har en kreditsaldo på sin skattekonto, kan til enhver tid få udbetalt beløbet helt eller delvist ved at sænke det valgte loft for udbetaling. Udbetaling sker normalt inden for fem dage.

Tre gode råd til at undgå negative renter

  1. Indbetal mest muligt på skattekontoen uden at misbruge muligheden.
  2. Betal regninger fra leverandører og andre kreditorer så hurtigt som muligt.
  3. Giv eventuelt dine kunder længere kredittid, men gør det kun, hvis de er kreditværdige.