01. september 2019

Din lærling er din fremtid – tag en ekstra

Af: Mads Graves

Tak til vore industri- og smedevirksomheder. Vi har igennem de seneste fem år øget antallet af lærlinge på de fire vigtigste uddannelser med over 60 procent. Det kan du læse mere om i dette magasin, hvor vi er dykket ned tallene i en helt ny analyse fra TEKNIQ Arbejdsgiverne. Udviklingen i antallet af lærlinge er vigtigt og imponerende.

Det er vigtigt at øge antallet af lærlinge, fordi de unge mennesker er fremtidens arbejdskraft. Det siger I medlemmer i vores seneste arbejdskraftundersøgelse, der også omtales i dette magasin. Flere lærlinge er virksomhedernes højest prioriterede indsats for at skaffe kvalificeret arbejdskraft til fremtidens vækst.

Næsten hver femte virksomhed oplyser i undersøgelsen, at de har måttet sige nej til ordrer på grund af manglende arbejdskraft. Det er et spild af vækstpotentiale, som vi i TEKNIQ Arbejdsgiverne ser på med stor alvor. Med de mange ekstra lærlinge siden 2019 har vores virksomheder leveret en stor indsats og betydelig ansvarlighed ved at uddanne nye unge talenter til arbejdsmarkedet.

Det er stærkt – ikke mindst set i forhold til de samlede danske antal uddannelsesaftaler på de fire vigtigste uddannelser: Smede, industritekniker, entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen og skibsmontør. Medlemmerne i TEKNIQ Arbejdsgiverne har øget antallet af lærlinge på disse uddannelser med mere end tre gange så meget som resten af industrien.

Så gælder det bare om at holde fast på det høje antal af lærlinge, selvom der kommer krusninger i konjunkturerne. Læs artiklen om Hvide Sande Shipyard med 23 lærlinge. Direktør Carl Erik Kristensen har truffet en principbeslutning om, at det antal skal holdes hvert år. Det er den eneste måde at sikre rekrutteringen år for år, konkluderer direktøren.

Dine lærlinge er din fremtidige arbejdskraft. Kunne der blive plads til at tage en ekstra, så vil du være med til at sikre fremtiden for både din egen virksomhed og branchen.

 

 

Dine lærlinge er din fremtidige arbejdskraft. Kunne der blive plads til at tage en ekstra?

Mads Graves, direktør, TEKNIQ Arbejdsgiverne