16. november 2020

Er din virksomhed klar til et tilsyn?

Af: Lone Alstrup, Arbejdsmiljøkonsulent, lal@tekniq.dk

Her i efteråret har Arbejdstilsynet igangsat brancherettede tilsyn i metal- og maskinindustrien. Det er derfor en god ide at forberede sig på, at tilsynet kan komme forbi.

Tilsynet har i efteråret specielt fokus på det kemiske og ergonomiske arbejdsmiljø, men vil også se på alle de øvrige arbejdsmiljøområder i virksomheden. Virksomheden får besked i e-Boks en måneds tid inden et eventuelt besøg fra Arbejdstilsynet.

Jeg opfordrer til, at virksomheden gennemgår sin APV og kemiske risikovurdering som led i forberedelsen på, at Arbejdstilsynet eventuelt kommer. Tag snakken i jeres arbejdsmiljøorganisation eller blandt medarbejderne, hvis virksomheden ikke har en sådan.

Det er et krav i loven at arbejdsgiveren skal instruere medarbejderne i at udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt – og at føre tilsyn med at dette foregår korrekt. Så måske er det en god ide at tage en fornyet snak om arbejdsopgaver, værnemidler og sikkerhed. Brug jeres afdelings-, tavlemøder eller andre møder til at få gennemgået de væsentlige områder i jeres APV samt genopfrisket brug af værnemidler og -udstyr.

Få sat ord på jeres kemiske risikovurderinger: Hvor skal medarbejderne være opmærksomme, og hvordan skal de forholde sig.

Som eksempel kan jeg nævne, at det er vigtigt at have fokus på svejsning. Når der svejses, opstår der røg, der består af både synlige partikler samt usynlige gasser og partikler. Og røgen kan være kræftfremkaldende. Det er vigtigt, at der er etableret og vedligeholdt udsugning.

Brug punktudsug, så røgen fjernes ved kilden. Dermed udsættes hverken svejseren eller kollegaer i nærheden for røg.

Det er mange måder at synliggøre og instruere i korrekt forebyggelse og håndtering. På kemiområdet har Avidenz plakater, der kan hænges op i produktionen. I kan også lægge instruktioner på intranettet eller som en del af en medarbejderhåndbog. Mulighederne er mange og skal passe til den kommunikation, der ellers foretages i virksomheden.

Arbejdsgiveren skal føre tilsyn med at arbejdet udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det kan være svært at vurdere, hvordan og hvor ofte det skal ske. Men en god ide kan være at indføre sikkerhedsrunderinger.  En anden god ide er at tænke tilsyn og arbejdsmiljøforhold, når man alligevel går rundt på virksomheden.

Som medlem er man er altid velkommen til at kontakte Lone Alstrup i TEKNIQ Arbejdsgiverne for råd og vejledning omkring arbejdsmiljø og de brancherettede tilsyn fra Arbejdstilsynet.