21. juni 2021

Direktør tvunget i arbejdstøjet

Direktør Leon Hulstrøm mangler så desperat faglært arbejdskraft på sin virksomhed PAKMA i Korsør, at han har droppet direktørarbejdet og er gået i produktionen. I stedet har han overdraget de fleste direktør-opgaver til sin højre hånd imod en større lønforhøjelse.

-Men på bundlinjen er det stadig en god ide at jeg går i produktionen Vi er 12 ansatte i dag, men jeg har arbejde til fem til seks faglærte mere, som vi søger efter på alle platforme og medier. Men det er nærmest umuligt, siger Leon Hulstrøm.

Metal-virksomheden laver special produktion typisk i et lille styktal. En serie på 10 styk er en stor serie på virksomheden. Stigende ordreindgang og færre medarbejdere har sendt leveringstiden op fra normalt tre uger til 10 uger netop nu.

Opgiver at rekruttere

Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er altafgørende i metalindustrien for at kunne indfri vækstpotentialet i branchen. TEKNIQ Arbejdsgiverne har netop foretaget Arbejdskraftundersøgelse 2021 blandt metalvirksomhederne. PAKMA er desværre ikke alene om at mange arbejdskraft, viser analysen.

-Det er det især hæmmende for væksten hos vores medlemsvirksomheder, når 18 pct. forgæves har forsøgt at rekruttere arbejdskraft i april. Dertil kommer, at 16 pct. af virksomhederne haft ubesatte stillinger, som virksomhederne har undladt at forsøge at besætte på grund af en forventning om at arbejdskraften ikke findes, siger cheføkonom Maria Schougaard Berntsen, TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Hos PAKMA i Korsør skyldes de aktuelle problemer især, at en gammel kunde fra hovedstadsomådet har ”fisket” fire faglærte medarbejdere med lovning på store lønstigninger. Hos PAKMA i Korsør ligger timelønnen på ca.200 kr. i timen. I hovedstadsområdet har de tidligere ansatte fået tilbud en lønpakke, der vil sende timelønnen op på 250 kr i timen.

-Der kan jeg ikke være med. Så må jeg gå andre veje for at få industriteknikere og CNC-folk, siger Leon Hulstrøm.

I Arbejdskraftundersøgelse er der spurgt til, hvad der fastholder medarbejdere. Lønnen kommer på andenpladsen. Vigtigst er gode kolleger og sammenhold.

Fra burger til CNC

Ud over at Korsør-direktøren selv er gået i produktionen er der netop nu ved at ske en ansættelse af en bulgarsk uddannet CNC-operatør. Manden taler lidt dansk og lidt engelsk – og arbejder om aftenen i køkkenet på en burger-restaurant i København.

-En ansøgning på dansk kunne han ikke skrive. Jeg fik i stedet en video med eksempler på, hvad han kunne. Efter en samtale aftalte jeg, at han kunne komme her på virksomheden nogle timer midt på dagen i to uger og vise, hvad han kunne. Og han har fagligheden i orden. Nu får han en fast ansættelse og 40kr. mere i timen end på restauranten, siger Leon Hulstrøm.

Medejeren har beholdt selve direktøransvaret og godkender de vigtige beslutninger. Men hverdagen ude i produktionen har givet en mere afvekslende arbejdsdag.

-Det er faktisk rigtig dejligt ikke at sidde hele dagen foran skærmen. Jeg kan stadig håndtere de 16 maskiner, vi har. Og faktisk kunne jeg godt se dette som en permanent ordning, selvom vi får besat de ledige job. Min hverdag er blevet mere afvekslende, siger direktøren i arbejdstøjet – Leon Hulstrøm i mobiltelefonen med masser af maskinstøj i baggrunden.

Rift om smede

Mangel på smede, industriteknikere, svejsere, landbrugsmekanikere og lærlinge kan især mærkes i metalindustrien, viser TEKNIQ Arbejdsgivernes arbejdskraftundersøgelse 2021. Af de virksomheder, som svarer at de har oplevet problemer med at rekruttere ny arbejdskraft, svarer 73 pct. af virksomhederne, at det er blevet sværere at rekruttere smede.

22 pct. af virksomhederne vurderer, at det er blevet sværere at rekruttere industriteknikere, landbrugsmaskinmekanikere og lærlinge, hvoraf størstedelen af lærlingerekrutteringsproblemerne igen knytter sig til smede og industriteknikere.

 

Vækst hos virksomhederne

Trods rekrutteringsproblemer er det de færreste virksomheder i metalindustrien, som forudser en tilbagegang i antallet af ansatte. Næsten hver tredje metalvirksomhed forventer, at virksomhedens samlede antal ansatte vil stige i de kommende 12 måneder, imens kun hver 20.  forventer et fald i det samlede antal ansatte. Det tyder på, at virksomhederne forventer en branche i vækst og et stigende aktivitetsniveau det kommende år.