04. oktober 2021

Dyrt at låne til momsgælden

Henning Boye Hansen

chefkonsulent og skatteekspert

BDO

 

De mindre virksomheder skal i løbet af en periode på kun otte måneder i 2022 finde penge til betaling af 2 1/2 års moms. Dem, der ikke kan betale deres gæld, kan få en afdragsordning op til to år hos Skattestyrelsen, men renten er reelt på 11 procent!

 

Regeringen har meldt klart ud. Der kommer ikke flere tilbud om lån til betaling af moms og A-skat til de virksomheder, der stadig er påvirket af Corona-krisen.

Hvis man som virksomhed har penge i banken og betaler negative renter, er det altid en god idé at betale gælden. Men dette er næppe tilfældet for ret mange af de virksomheder, som har optaget et momslån. Hvis de havde pengene, ville de næppe have lånt.

De fleste virksomheder vil derfor skulle forholde sig til, hvordan de får skrabet penge sammen til at afvikle deres moms- og A-skattelån i takt med at forfaldstidspunkterne løbende indtræffer.

Nyt forfaldstidspunkt for momslån

 

Forfaldstidspunktet for de momslån, der skulle have været betalt henholdsvis den 1. november 2021 og den 1. februar 2022, er rykket til den 1. april 2022. Det giver virksomhederne lidt længere tid til at fremskaffe de nødvendige midler, og da gælden er rentefri, giver det også virksomhederne en rentegevinst på nok ca. 250 mio. kr. før skat. Det lyder af meget, men da gevinsten skal fordeles på ca. 61.000 lån, giver det kun en gennemsnitlig besparelse på omkring 4.000 kr. pr. lån.

Udvidelse af den maksimale periode for afdragsordninger

 

For dem, der ikke kan låne penge af deres pengeinstitut, udvides den maksimale periode for afdragsordninger på skattekontoen fra 12 til 24 måneder, men det sker til en rente på 0,7 % pr. måned. Renten er ikke fradragsberettiget og svarer derfor til en normal lånerente på ca. 11 % p.a. Det er ikke billigt. Kreditten er i øvrigt betinget af, at virksomheden overholder alle indberetningsfrister. Kommer virksomheden for sent med bare en enkelt, forfalder hele gælden til betaling.

Forlængelse af statslige garantiordninger

 

De statslige garantiordninger overfor lån fra Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit forlænges, men kun til udgangen af 2021. De udløber dermed tre måneder før, de første lån forfalder. Ordningerne giver mulighed for lån med en løbetid på seks år, men kræver altså tidlig action fra virksomhederne.

Oversigt over tilbagebetaling

De samlede statslige moms- og A-skattelån beløber sig formentlig til omkring 35 mia. kr., hvoraf de ca. 29,7 mia. kr. skal tilbagebetales i 2022 (se nedenstående oversigt):

Tilbagebetalingen af lånene sker samtidig med de ordinære betalinger af moms og A-skat. De små virksomheder skal således ordinært betale moms den 1. marts 2022 (for 2. halvår af 2021) og den 1. september 2022 (1. halvår af 2022). Det betyder, at de indenfor en periode på otte måneder skal betale moms af deres omsætning for en periode