28. november 2020

Få tilskud til en voksenlærling

Af Michael Andersen, Uddannelseskonsulent, mca@tekniq.dk

Overvejer din virksomhed at ansætte en ny voksenlærling? Så er der mulighed for at få andre tilskud til en voksenlærling ud over de normale AUB-refusioner i skoleperioder.

Men det er vigtigt, at lærlingen henvender sig hos sit lokale jobcenter og får en skriftlig erklæring på det eventuelle tilskud, inden der underskrives en uddannelsesaftale. Voksenlærlinge skal være fyldt 25 år ved indgåelse af uddannelsesaftalen.Tilskud, der ydes gennem jobcentre, udbetales kun i de perioder, hvor lærlingen arbejder i virksomheden (praktiktiden).

Der er to typer tilskud, og de er afhængige af lærlingens situation forud for voksenlæreaftalen:

Beskæftigede ufaglærte og beskæftigede faglærte med en forældet uddannelse kan få 30 kroner i timen i tilskud i op til to år. Der er også mulighed for at få 45 kroner i timen i tilskud. Det gælder for ledige ufaglærte, ledige faglærte med forældet uddannelse og faglærte, der har været ledige i mere end tre måneder (midlertidig ordning til udgangen af 2021).

Husk at ansøgningen til de to typer tilskud skal være indgivet senest en måned efter, at uddannelsesaftalen er begyndt. Hvis en lærling i løbet af sin uddannelse har flere uddannelsesaftaler, skal der søges inden hver enkelt aftale.

Det kan være en god idé også at være opmærksom på følgende:

  • En voksenlærling kan ofte have fagrelateret erhvervserfaring, der gør, at uddannelsesperioden kan blive afkortet. Dette vil blive afklaret af erhvervsskolen med en realkompetencevurdering.
  • Når der udbetales voksenlærlingeløn efter overenskomsten, har virksomheden krav på forhøjet AUB-lønrefusionen i skoleperioderne. Virksomheden skal dog bekræfte, at der er tale om en voksenlærling første gang der modtages refusion fra AUB.

Læs mere på TEKNIQ Arbejdsgivernes hjemmeside her.