16. november 2020

Fanget i bureaukrati: 33 altaner i ordrebogen kan ikke opsættes

I slutningen af oktober havde Dansk Altan ikke mindre end 33 altaner i ordrebogen til forskellige kunder i Aalborg by. Byboerne vil gerne kunne åbne døren og nyde byen fra en altan. Men lige nu sidder både altankunder og altanbranchen fanget i en strid om godkendelse af altanerne fra en certificeret brandrådgiver.

-Ordrerne er i bogen. Kunderne har pengene. Opgaverne ligger lige til højrebenet. Vi har eksempelvis en ejendom, som for to år siden fik tre altaner sat op. Nu vil de gerne have en altan mere. Men kommunen kræver i dag en statiker og en certificeret brandrådgiver på projektet. Den rådgivning kan vi ikke få en pris på. Og med en timepris på 1.000 til 1.500 kr. for rådgiverne tør kunden ikke gå i gang.

Kenneth Baand Larsen sukker frustreret og dybt, når han forklarer situationen. Han er indehaver af Dansk Altan i Asaa i Nordjylland, der arbejder i hele landet. Ni mand er beskæftiget i virksomheden.

Stor frustration

Og Dansk Altan er ikke alene med frustrationen. Mange især små virksomheder i byggebranchen er kommet i alvorlig klemme, efter at man fra årsskiftet indførte et nyt bygningsreglement, som bl.a. betyder, at en vurdering af de tekniske løsninger på brand- og konstruktionsområderne, ikke længere er en kommunal opgave. I stedet skal private certificerede brandrådgivere og statikere stå for vurderingen.

Formålet med indførelsen af certificeringsordningen var at få en hurtigere og mere ensartet proces på vejen mod byggetilladelse landet over samtidig med, at sikkerhedsniveauet på brand- og konstruktionsområdet skulle opretholdes.

Stopper ordrer

Det er ikke lykkedes, konkluderer TEKNIQ Arbejdsgiverne.

-Problemet er, at virksomhederne oplever, at der er stor forvirring og uenighed om, hvordan reglerne skal fortolkes. Derfor er det også svært at få et klart svar på, hvad det vil koste at få gennemført kontrollerne, så man kan komme i gang med byggerierne, siger Simon O. Rasmussen, underdirektør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Direktøren kalder det en ulykkelig situation for ellers veldrevne virksomheder, der HAR fået ordrerne i hus, men som på grund af kommunernes regelforvirring ikke kan komme i gang med opgaverne. Det har nogle steder betydet, at virksomhederne har opsagt medarbejdere. Og trækker processen tilstrækkeligt ud, risikerer virksomhederne ligefrem at skulle lukke.

Reddet af andre opgaver

Så galt går det ikke hos Dansk Altan i Asaa. Her er der travlhed med at lave eksempelvis gelænder og brandtrapper til huse fra 60’erne og 70’erne.

-Vi er heldige, fordi vi i denne tid kan holde skruen i vandet med andre opgaver. Men jeg har kolleger, der er hårdt ramt og har måttet afskedige. Og vi vil da også meget gerne i gang med vores 33 altaner. Der går jo ikke en uge, uden at der ringer kunder og vil høre, hvornår de kan få deres altan, siger Kenneth Baand Larsen.

50.000 i ekstra udgift

Den nordjyske virksomhedsejer efterlyser helt ens fortolkninger af reglerne for etablering af altaner – uanset om de opsættes i Aalborg, Odense eller København.

-De kommunale medarbejdere er ikke modvillige. Men de er meget bange for at lave fejl, og så mangler de forståelse for vores virkelighed. Det ville være rart, hvis de arbejdede med os i stedet for mod os. Embedsmændene går hellere et niveau op for at køre helt sikkert. Det går jo ikke. En af vores altaner til 50-60.000 kr. kan pludselig blive 20-50.000 kr. eller mere dyrere i regninger fra rådgivere. Så siger kunderne fra, siger Kenneth Baand Larsen.

 

Faktaboks:

  • Reglementet, der trådte i kraft ved årsskiftet, betyder, at det ikke længere er kommunerne, der skal udføre den tekniske byggesagsbehandling på brand- og konstruktionsområdet.
  • Nu varetages opgaven af certificerede statikere og brandrådgivere, der dokumenterer og kontrollerer, at bygningsreglementets tekniske bestemmelser vedrørende brand og konstruktioner er overholdt.
  • For at der kan blive certificeret et tilstrækkeligt antal statikere, vil der på konstruktionsområdet være en overgangsperiode frem til den 1. januar 2021. I overgangsperioden vil det være muligt at anvende en statiker, som er anerkendt efter de hidtidige regler i stedet for en certificeret statiker.
  • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderede, at der på det tidspunkt ville være brug for to gange 250 brandrådgivere og statikere. De tal har man langt fra nået endnu. Pt. er der 132 certificerede statikere og 188 brandrådgivere.