21. december 2020

Faste ansatte afløses af lejede folk i krisen

En spørgeskemaundersøgelse fra Aarhus BSS blandt knap 1200 danske SMV’er viser, at virksomhederne i relativ stor stil overvejer, at erstatte afskedigede fastansatte medarbejdere med lejet arbejdskraft fremover.

 

Corona-krisen kan betyde færre fastansatte på det danske arbejdsmarked. En udvikling, som allerede var stigende før krisen, og som især er foranlediget af nye forretningsmodeller og hastige teknologiske forandringer.

Spørgeskemadata fra et tværsnit af 1.177 danske SMV’er viser således, at jo mere ramt af Corona-krisen virksomheden selv mener, at den er, jo mere overvejer virksomhedslederne fremover at hyre freelance arbejdskraft ind i stedet for eller som supplement til fastansættelser.

-En del virksomhedsledere ser krisen som en strategisk mulighed for at ændre på medarbejdersammensætningen for at skabe øget fleksibilitet og hurtigt få nye kompetencer ind i virksomheden, siger adjunkt Rahul Anand, Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS ved Aarhus Universitet, der sammen med ph.d.-studerende Jonathan Jensen har været med til at analysere data i undersøgelsen.

Næsten hver anden virksomhed i undersøgelsen (48 pct.) oplyser, at de allerede har afskediget medarbejdere som følge af Corona-krisen (figur 1). 42 pct. af disse virksomheder har afskediget op til 20 pct. af medarbejderstaben, mens de resterende 6 pct. har afskediget mere end 20 pct.

Samtidig viser analysen, at tilbøjeligheden til at ville ansætte freelance arbejdskraft i fremtiden er stigende i takt med, hvor hårdt virksomhederne føler sig ramt af krisen. Blandt de hårdest ramte virksomheder er det således næsten hver femte virksomhed, der angiver, at de overvejer at ansætte freelancere.

Samme tendens gør sig gældende blandt de virksomheder, som rent faktisk har afskediget medarbejdere i løbet af krisen. Her er det lige godt 57 pct. af alle virksomheder, der overvejer freelance-ansættelser. Halvdelen af disse føler sig hårdest ramt af krisen.

Resultaterne vurderes at have betydning for virksomhedernes performance på kort og mellemlangt sigte, men muligvis også for hvordan virksomhederne klarer sig på den anden side af krisen. Virksomheder som vælger at bruge krisen til at satse mere på freelancere, kan være bedre stillet end konkurrenterne efter krisen pga. øget fleksibilitet og færre omkostninger ved at skulle ændre i medarbejderstaben på længere sigt. Men det er ligeledes et strategisk træk, som virksomhedsleder måske skal være varsom med at tage, påpeger forskerne.

-Der kan være visse situationer, hvor det vil være bedre at satse på virksomhedens egne ansatte f.eks. via opkvalificering og efteruddannelse. Faste medarbejdere har en anden forståelse for virksomhedens opgaver, organisation og værdier end en udefrakommende konsulent eller freelancer. Den viden kan være afgørende for, om virksomheden kommer sikkert i hus med nye forretningsområder og andre strategiske forandringer, forklarer Jonathan Jensen.

Fakta:

Analysen er en del af forskningsprojektet REBOOT SMV, der er støttet af Industriens Fond.

I projektet tager forskere på Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS løbende temperaturen på, hvordan danske små og mellemstore virksomheder og deres ledere reagerer på COVID-19-krisen. Forskerne vil senere udvikle en række anbefalinger til, hvordan virksomhedslederne kan håndtere de mange nye udfordringer. Projektet løber fra nedlukningen i foråret 2020 og et år frem.

Første analyse satte fokus på virksomhedslederens ledelsesstrategi (Læs den her)

REBOOT SMV ledes af professor Lars Frederiksen, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS, Aarhus