23. august 2021

Fejedrengene kan vende tilbage

Af: Jan Kristensen

Oprydning, fejearbejde samt lidt montage og malearbejde på værkstedet. Et år i et fritidsjob med alle mulige forskellige opgaver på virksomheden har banet vejen for mange uddannelsesaftaler igennem årene.  Nu er der igen åbnet for at ansætte fejedrenge for at flere lærlinge.

 

Arbejdstilsynet har nemlig gjort det muligt at ansætte helt unge i fritidsjob. Den 1. juli 2021 trådte en ændring af bekendtgørelsen om unges arbejde i kraft, der kan få stor betydning for virksomhedernes muligheder for at skabe kontakt til de helt unge med et tilbud om et fritidsjob.

-Ændringen betyder, at unge, der er fyldt 13 år, fremover må lave lettere arbejde i ”farlig” nærhed af en maskine, hvis maskinen er gjort ufarlig. Det vil sige, at unge mellem 13 og 15 år nu gerne må sættes til lettere arbejde indenfor visse brancher i industrien som lettere rengøring, montering og malearbejde, siger uddannelseskonsulent Lars Ahm, TEKNIQ Arbejdsgiverne og tilføjer, at lempelsen på tilsvarende vis øger virksomhedernes muligheder for at tage folkeskoleelever i erhvervspraktik.

Begejstring

Begejstringen over de nye muligheder er ikke primært rettet imod den ekstra arbejdskraft. Målet er den tidlige kontakt mellem virksomhederne og de unge, der kan have stor betydning for uddannelsesvalg og dermed rekruttering af lærlinge.

-Muligheden for at snuse til arbejdet på en moderne metalvirksomhed uanset om det er et fritidsjob eller i erhvervspraktik kan vække interessen for de forskellige uddannelser i branchen. Samtidig kan det også være med til at overbevise mere skeptiske forældre, når det unge menneske kommer begejstret hjem og fortæller om virksomheden, siger Lars Ahm.

Arbejdsopgaver

Den nye bekendtgørelse opremser eksempler på opgaver som de unge må løse på en virksomhed:

  • Lettere rengøring og oprydning
  • Lettere manuel montering, dog ikke lodning og svejsning
  • Lettere malearbejde, dog ikke sprøjtemaling
  • Lettere manuelt arbejde, fx ilægning i poser og æsker, samt pudsning af færdige produkter
  • Lettere budtjeneste, fx internt piccoloarbejde

Hvilke krav stilles der til virksomheden?

De unge må ikke kunne komme i kontakt med bevægelige maskindele eller på anden måde udsættes for risiko fra maskiner og lignende.

Virksomhedens maskiner skal derfor være standset og på effektiv måde være sikret mod igangsætning og risiko for tilskadekomst. Er dette ikke muligt, skal der træffes andre foranstaltninger, der effektivt sikrer, at arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Automatiske anlæg i drift skal være sikret efter gældende regler, og maskindrevet håndværktøj omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 må ikke være tilgængeligt.

Kontakt gerne Lars Ahm hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, hvis der er tvivl om forholdene omkring ansættelse af fejedrenge på 13-15 år.

lah@tekniq.dk