21. juni 2021

Flere danskere bør slippe for topskat

Medarbejdere er det vigtigste råstof på det danske arbejdsmarked. Men ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne får vi i dag ikke udløst det fulde potentiale hos den kompetente arbejdsstyrke, vi har i Danmark.

I dag er der flere ufaglærte og faglærte end akademikere, der betaler topskat, og topskattegrænsen gør det mindre attraktivt for den enkelte lønmodtager at videreuddanne sig og yde en ekstra indsats, fordi den økonomiske gevinst ved det er lav.

I dag betaler en faglært samlet set 6,7 mio. kroner i direkte skattebetaling i løbet af et helt liv – og hertil kommer indirekte skattebetalinger.

TEKNIQ Arbejdsgiverne anbefaler i et nyt vækstudspil, at regeringen hæver topskattegrænsen fra 544.800 til 626.000 kroner. Ved at hæve topskattegrænsen på denne måde fjerner man ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne topskatten for 245.000 skatteydere og øger arbejdsudbuddet med ca. 4.500 personer. Staten vil til gengæld opleve et provenutab på 2,8 mia. kroner. At hæve topskattegrænsen vil dog samtidig øge arbejdskraftens mobilitet og derved produktivitetsvæksten.

Topskat gør det sværere at skaffe arbejdskraft

Det nuværende topskatteniveau hæmmer arbejdsudbuddet og dermed også rammer virksomhederne – ikke mindst i de brancher, der får brug for mere arbejdskraft de kommende år.

Vi har brug for, at dem, der kan bidrage til samfundet, også gør det. Beskæftigelsen er høj i Danmark i øjeblikket, og virksomhederne efterspørger mere arbejdskraft. Derfor gælder det om at undgå, at helt almindelige lønmodtagere betaler topskat, så lysten til at arbejde ikke bremses.

Desuden hæmmer topskatten muligheden for at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, især fordi topskattegrænsen i Danmark er lav, set i international sammenhæng.

Forslaget om at hæve topskattegrænsen er et af i alt 10 forslag i TEKNIQ Arbejdsgivernes nye vækstudspil, ”Vejen til fremtiden er grøn og digital”, som netop er blevet offentliggjort.

Maria Schougaard Berntsen,

cheføkonom,

TEKNIQ Arbejdsgiverne

De 10 initiativer i TEKNIQ Arbejdsgivernes vækstudspil er:

  • Uddan grønt og digitalt
  • Øg bevægeligheden for kvalificeret arbejdskraft
  • Hæv topskattegrænsen
  • Invester i den grønne fremtid
  • Skab vækst via grøn infrastruktur
  • Slip data fri
  • Gør erhvervslivets hverdag lettere
  • Sænk selskabsskatten
  • Bliv en del af den fælles klimakamp
  • Sæt turbo på den grønne varme