25. januar 2021

Fryns kan blive dyrt

 

Thomas Baagøe

BDO Senior Partner

BDO’s branchegruppe for industri

 tbt@bdo.dk

Arbejdsgiverne indberetter i stor stil skattepligtige frynsegoder i form af kroophold, bonusrejser og middage på dyre restauranter til Skattestyrelsen. Særligt i denne tid hvor mange har fokus på at støtte de hårdtprøvede lokale erhvervsdrivende.

Skattereglerne for personalegoder er dog både ulogiske og komplicerede. Derfor er de svære at efterleve. Der findes fx to regler, der begge har en beløbsgrænse på 1.200 kr., men med et forskelligt indhold. Den ene gælder for arbejdsgivere, mens den anden gælder for lønmodtagere.

Reglen for arbejdsgivere 

Arbejdsgivere har indberetningspligt for en lang række forskellige personalegoder. Det gælder blandt andet fri bil, fri telefon og enkelte andre specifikke goder.

Når det kommer til frynsegoder i form af enkeltstående gaver, skal arbejdsgivere kun indberette, når det enkelte gode har en værdi på mere end 1.200 kr. En koncertbillet eller en købmandskurv vil således sjældent skulle indberettes. Til gengæld vil der ofte være indberetningspligt for en gaverejse til fx et Formel 1-løb eller en weekendtur til London.

Der er således ikke nødvendigvis sammenhæng mellem de goder, som arbejdsgiverne skal indberette og de goder, som de ansatte skal beskattes af, da skattepligten hos lønmodtagerne også omfatter mindre gaver – se mere nedenfor. De indberetningspligtige gaver – altså gaver med en stykpris på over 1.200 kr. – kommer imidlertid i modsætning til de mindre gaver automatisk med på årsopgørelsen hos modtagerne. Disse goder beskattes som B-indkomst.

Reglen for lønmodtagere

Gaver fra en arbejdsgiver i form af et weekendophold, en koncertbillet eller en stor købmandskurv med chokolade og specialøl er skattepligtige for den ansatte, hvis værdien af de samlede gaver i løbet af et år overstiger 1.200 kr. I dette beløb indgår også årets firmajulegave, som dog ikke beskattes, hvis den 2021 ikke har en værdi på over 900 kr. Men jo dyrere julegave, der gives, jo mindre plads er der til øvrige gaver, hvis disse skal være skattefrie.

Overskrides grænsen på de 1.200 kr., er værdien af alle gaver – bortset fra julegaven – skattepligtige. Beløbet kommer dog ikke automatisk med på årsopgørelsen. De ansatte har selv ansvaret for at indtaste beløbet.

Beskatningen af personalegoder sker som B-indkomst. Det betyder, at indkomsten indgår i et eventuelt topskattegrundlag, men der skal ikke betales AM-bidrag af denne.