03. juni 2020

Med fusionen er min mission fuldført

Af: Jan Kristensen

Foto: Jan Kristensen

Fredag den 1. maj offentliggjorde Mads Graves, at han havde opsagt sit job som direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne med fratrædelse 31. maj. Det skete dagen efter, at Niels Jørgen Hansen var gået på pension – og samme dag, som Troels Blicher Danielsen startede som ny adm. direktør for organisationen.

Dermed kommer Mads Graves til at sidde lidt mere end tre år som direktør; først i Arbejdsgiverne og siden i en delt direktion med Niels Jørgen Hansen i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

-Jeg blev ansat i foråret 2017 med det hovedsigte at sikre Arbejdsgivernes fremtidige plads i organisationsverdenen. Det kunne enten være som selvstændig forening, i nye samarbejder med andre organisationer – eller via en fusion. Det blev en løsning med en fusion, som et stort flertal blandt både Arbejdsgivernes og TEKNIQs medlemmer står bag. Det er jeg både glad for og stolt over. Jeg mener fortsat, at det var den helt rigtige løsning. Fusionen er nu gennemført og implementeret, hvor jeg vælger at stoppe, siger Mads Graves.

Familielivet

Han lægger samtidig ikke skjul på, at skiftet fra arbejdsplads i Odense til arbejdsplads i Glostrup har spillet ind. Ægtefællen Stine er læge på Odense Universitetshospital, og Mads Graves har i hverdagene boet i en lejlighed i København. Det har ikke været en optimal løsning for et familieliv.

-Samtidig synes jeg også, at det er oplagt at give en helt ny direktør mulighed for at løfte denne organisation til en version 2.0. ved, at både Niels Jørgen Hansen og jeg går samtidig. Vi er kommet langt med fusionen, men der er stadig muligheder, der ikke er udnyttet. Der er endnu et skridt fra fusionsorganisation til den stærkest mulige nye organisation. Det får Troels nu plads til fra starten. Det er meget bedre, at jeg stopper nu end om et halvt eller et helt år, siger Mads Graves.

Ikke løbet af pladsen

Med først en indsats i Arbejdsgiverne og halvandet år i TEKNIQ Arbejdsgiverne-huset i Glostrup har den fynske direktør et tæt kendskab til medlemmer fra begge sider af fusionen. På spørgsmålet om han tror, at nogle, især repræsentanter fra det tidligere Arbejdsgiverne vil tænke, at ”direktøren er rendt af pladsen” siger han:

-Måske. Men det er en forkert tilgang at have, at jeg skulle blive siddende i organisationens ledelse for at sikre, at vi gør nok for metal-industriens medlemmer af TEKNIQ Arbejdsgiverne. Det er ikke en enkelt persons ansvar. Det er organisationens ansvar: Sekretariatet, ledelsen og bestyrelsens ansvar.

-Den her fusion er lykkes, når vi står tilbage med det bedste fra begge organisationer. Det drejer sig ikke om, hvem af de to organisationer der har fået sat det største aftryk. Det handler om de bedste løsninger for virksomhederne. Den bedste service – den bedste interessevaretagelse for både installationsvirksomheder og metal-virksomheder.

Mere fokus på metal

I årene inden fusionen faldt medlemstallet hos Arbejdsgiverne fra 2.200 til 1.600 medlemsvirksomheder. Frafaldet er især sket hos metalvirksomhederne, hvor DI fiskede medlemmer. Det store frafald er stoppet efter fusionen – understreger den afgående direktør.

-TEKNIQ Arbejdsgiverne er ikke på vej til at ende som en organisation kun for installatører. Jeg tror, at der er et stort potentiale for også at skaffe flere medlemmer blandt de danske industrivirksomheder, som kigger efter et alternativ til det store DI. Men det kræver, at TEKNIQ Arbejdsgiverne strategisk fokuserer ressourcer, konsulenter, kontingentet og kommunikationsindsatsen på opgaven. Medlemmer kommer ikke af sig selv, lyder vurderingen fra Mads Graves.

Han peger her på, at det er vigtigt at fastholde det industripanel, der blev oprettet for et par år siden med repræsentanter for både de store og de mindre metalvirksomheder. På møder ude hos virksomhederne er ydelseskatalog, service og interessevaretagelse løbende blevet testet af, inden de er blevet implementeret.

-Den loyalitet og vilje hos medlemmerne til at hjælpe os med udvikling af vores tilbud er ekstrem nyttig. Den skal den nye ledelse forstå at tage imod og udnytte, siger Mads Graves.

Upopulært fokus

Han vil gerne huskes blandt medlemmerne for, at han stod bag en fair og åben proces frem imod fusionen, der har skabt landets fjerde største arbejdsgiverorganisation (tredjestørste når Dansk Industri og Dansk Byggeri forventeligt beslutter at fusionere senere i juni måned). Og så lægger han vægt på, at det lykkedes allerede inden fusionen at få ændret fokus hos medarbejdere, de mange politiske udvalg og bestyrelse til et mere rent fokus på medlemsvirksomhederne. Med den nye strategi i 2018 blev fokus lagt på medlemmernes vækst og værdiskabelse.

-Det var nødvendigt med et helt andet fokus på medlemmernes udbytte af medlemskabet. Det er jeg ikke blevet lige populær på alle steder. Der er ansatte, der selv er gået – og nogle, der er blevet gået undervejs i den proces. Der er sikkert også enkelte politisk valgte, der synes, tingene er gået for stærkt. Men det har været helt nødvendigt for at sikre fusionens gennemførsel at sikre et vist tempo. Og vi brugte faktisk tæt på to år på processen, så jeg synes faktisk, vi kan sige, vi var grundige.

Fed form

Mads Graves har på ideplanet åbnet døren til en række forskellige muligheder for at fortsætte karrieren: Medejer af en virksomhed, nyt lederjob – eller måske den gamle drøm om en æbleplantage? Det håber han at få tid til at fundere over igennem sommeren.

De lyse tider skal i øvrigt også bruges på en anden ambition: At komme ned på kampvægten igen. Vægten har været over 110 kg – målet er at komme under 100 kg.

-Og det kommer jeg. Inden august, lyder det skråsikkert.

Men det har han nu påstået før….

 

Mads Graves Larsen

 

2019: Direktør TEKNIQ Arbejdsgiverne

2017: Adm. direktør Arbejdsgiverne

2015-2016: Afd. chef University College Sjælland

2011-2014: Direktør Udvikling Fyn A/S

48 år

Uddannet journalist

Bopæl i Odense

Gift med Stine og sammen har de tre døtre