16. november 2020

Gavekort til firmajulefrokost kan give skattesmæk

Thomas Baagøe,

statsautoriseret revisor

medlem af BDO’s branchegruppe for industri

tbt@bdo.dk

Gavekort er den mest populære firmejulegave, og netop i år overvejer mange arbejdsgivere at give deres medarbejdere et gavekort til en lokal restaurant som kompensation for aflyste julefrokoster. Og for at støtte det lokale byliv. Det kan desværre nemt føre til en skatteregning.

Det er en skattefri personalegode at deltage i en helt eller delvist arbejdsgiverbetalt julefrokost på jobbet. Det gælder, uanset om festen holdes i firmaets kantine eller på en restaurant, og uanset om kuvertprisen inklusive musik og underholdning er 450 kr. eller 2.450 kr.

Man skulle derfor umiddelbart tro, at et gavekort til et lokalt spisested, som en arbejdsgiver giver til sine medarbejdere som kompensation for den corona-aflyste julefrokost, også vil være skattefri. Det vil dog kun været tilfældet under særlige omstændigheder. For selvom gavekortet erstatter et ellers skattefrit personalegode, vil det stadig skulle behandles efter reglerne for gavekort. Og de er overordentlig strikse.

Gavekortet er som hovedregel skattepligtigt

Et gavekort, der giver ret til frit at vælge mellem alle retter på menukortet i en restaurant eller på en café, sidestilles i skattemæssig henseende med kontanter. Det betyder, at værdien af gavekortet er skattepligtigt, og at arbejdsgiveren skal indeholde AM-bidrag og A-skat af værdien af gavekortet. Der gælder dermed de samme regler som for julegavekort til fx et stormagasin eller til forskellige butikker. Det er uden betydning, at gavekortet ikke kan veksles til kontanter.

Nok så vigtigt er, at gavekortet ikke er omfattet af bagatelgrænsen for personalegoder, der i år lyder på 1.200 kr. En medarbejder, der modtager en julegave til en værdi af 700 kr. og et helt almindeligt gavekort til en restaurant til en værdi af 500 kr., er derfor skattepligtig af de 500 kr. som et løntillæg, selvom bagatelgrænsen ikke overskrides.

Den strenge praksis om beskatning af generelle gavekort gælder også i forhold til gavekort, der gives i andre sammenhænge, fx ved en medarbejders runde fødselsdag.

”Menubevis” er undtagelsen

Hvis en arbejdsgiver giver et gavekort til en restaurant til en specifik menu – fx et julebord – men altså uden adgang til at vælge andre retter, så sidestilles gavekortet skattemæssigt med en tingsgave. I så fald er gavekortet (menubeviset) omfattet af bagatelgrænsen på de 1.200 kr. og derfor kun skattepligtig, hvis denne overskrides.

Bagatelgrænsen omfatter imidlertid alle de personalegoder, der er givet i løbet af et år. En medarbejder, der modtager en julegave til en værdi af 700 kr., og som tidligere på året har modtaget en koncertbillet til en værdi af 300 kr. og måske tre flasker vin til en værdi af 200 kr. kan altså ikke modtage et gavekort til en specifik menu på en restaurant, som kompensation for den aflyste julefrokost.

Det vil nemlig ikke bare betyde at gavekortet, men også de to små gaver fra tidligere på året bliver skattepligtige, fordi beløbsgrænsen overskrides.

Regelændring vil skabe win-win-situation

I BDO har vi foreslået, at reglerne ændres, så det – bare i år – bliver muligt for arbejdsgivere at give deres medarbejdere et skattefrit gavekort på op til fx 900 kr. til en restaurant som kompensation for de aflyste julefrokoster. Som i Norge, hvor beløbsgrænsen for skattefrie gaver netop er hævet og nu inkluderer gavekort til restauranter.

Lovændringen vil i givet fald formentlig være det nærmeste, man kommer en gratis omgang for statskassen, fordi arbejdsgivernes fradrag for gaven modsvares af en tilsvarende skattepligtig indtægt hos restauranterne.