16. maj 2021

Gør ansættelsen af dine lærlinge mere professionel

Af: Jan Kristensen

Det er dyrt både i menneskelige omkostninger og i kroner, hvis en virksomhed og en lærling må bryde samarbejdet og rive uddannelsesaftalen i stykker inden svendebrevet. I princippet er en uddannelsesaftale ubrydelig og gældende for de tre til fire år, som en metaluddannelse typisk varer.

 

-Min anbefaling til alle virksomheder er at gennemføre en lige så grundig ansættelsessamtale med kommende lærlinge som med enhver anden medarbejder. Det forsømmer alt for mange. Nogle ringer til erhvervsskolen og får et navn på én, som skolen kan anbefale. Det er slet ikke nok til at sikre det rette match med en lærling – og da slet ikke, hvis den unge har udfordringer med i bagagen ind på virksomheden.

Det siger underdirektør Tina Voldby fra TEKNIQ Arbejdsgiverne. Hvis matchet er helt skævt, så kommer henvendelserne til TEKNIQ Arbejdsgiverne som regel først, når der kun er én løsning – nemlig ophævelse af uddannelsesaftalen.

Den gode jobsamtale

-Meget kan undgås med en god jobsamtale. Her kan man få en god ide om, hvad det er for et ungt menneske, man sidder overfor. Det er vigtigt at kende den unges baggrund, tiden i folkeskolen og erfaringer eksempelvis fra fritidsjob. På samme måde er det helt afgørende at få talt om, hvorfor man har valgt netop den uddannelse, ambitionerne og målet bagefter. Og få endelig afstemt forventninger til hinanden. Det er meget vigtigt, at virksomheden får fortalt om sine værdier og forventninger til den kommende lærling. Endelig kan de unge også være åbne og ærlige, hvis der er problemer med ordblindhed, udfordringer på hjemmefronten eller tidligere sager med eksempelvis stoffer. Det rette match får man ikke ved blot at ringe til den lokale erhvervsskole, siger Tina Voldby.

Det betyder ikke, at erhvervsskolerne har udspillet deres rolle omkring ansættelsen af lærlinge. Men Tina Voldby ser mere faglærerne i en rolle, hvor de supplerer det indtryk, som den gode jobsamtale har givet: Elevens møde-stabilitet, evner med værktøj og eksempelvis forståelse for matematik.

-Netop matematik er vigtigt for at kunne gennemføre metaluddannelserne i dag, hvor undervisningen er blevet mere krævende. Det er svært at komme igennem eksempelvis en industriteknikeruddannelse med et 2-tal i matematik. Det kræver rigtig meget af en lærling, siger Tina Voldby.

Åbenhed påkrævet

Underdirektøren anbefaler virksomhederne altid at gå efter de absolut dygtigste kandidater blandt lærlingene. Hvis virksomheden har overskud til det, så kan der blive plads til unge med større udfordringer.

-For at det lykkes, så kræver det, at den unge og erhvervsskolen er helt åbne om problemerne inden uddannelsesaftalen skrives under. Ellers er det et tillidsbrud imellem skole og virksomhed. Problemerne må ikke komme snigende igen og igen som overraskelser. Og så skal virksomheden gerne have en fast kontakt på skolen, der kan løse udfordringer hen ad vejen. Hvis det er på plads, så kan vores virksomheder rumme de fleste og sikre uddannelsen, siger Tina Voldby.

Indbrud og sort arbejde

Spørgsmålet er, hvor grænserne for rummelighed skal være på en virksomhed, der har givet en ung rod eller utilpasset fyr en chance. TEKNIQ Arbejdsgiverne får til tider sager ind fra medlemmer, hvor der ikke er så meget at diskutere: Indbrud i egen virksomhed, flere totalskadede varebiler eller måske systematisk sort arbejde.

-Det er helt op til en virksomhed, hvor grænsen går for, hvad man kan rumme. Men i virkeligheden gennemfører langt de fleste jo deres erhvervsuddannelse, når de først er blevet lærlinge. Her er det afgørende fra første dag at gøre forventningerne helt klare og så stille tydelige krav, selvom man er rummelig. Det bringer i sidste ende de fleste lærlinge på ret kurs og sikrer svendebrevet, siger Tina Voldby.