08. juni 2020

Grænserne åbne for erhvervsrejsende

Det er afgørende, at der indhentes opdaterede oplysninger fra Udenrigsministeriet inden en erhvervsrejse. Rejserestriktioner ændres løbende og nogle gange ganske hurtigt og ofte. Oplysninger om de enkelte landes rejserestriktioner kan findes her.

Erhvervsrejser er ikke omfattet af Udenrigsministeriets generelle råd om ikke at foretage ikke-nødvendige rejer til hele verden. Erhvervsrejser anses ofte for nødvendige rejser, og erhvervsrejsende kan derfor som udgangspunkt godt rejse på nuværende tidspunkt uanset udbruddet fra coronavirus.

Det er den enkelte virksomhed, der skal vurdere, om en erhvervsrejse er nødvendig, og virksomheden bør i dialog med medarbejdere foretage en konkret og individuel risikovurdering af rejsen. Udenrigsministeriet anbefaler, at virksomhederne anlægger et forsigtighedsprincip. Læs mere om Udenrigsministeriets rejseråd til erhvervsrejser her.

Hvis det er nødvendigt at foretage en erhvervsrejse til at land, der kræver dokumentation for en negativ COVID-19-test, er det muligt for medarbejderen at få foretaget en test hos Testcenter Danmark, som har oprettet testcentre over hele landet. Svartiden er primo juni 2020 mellem 28-30 timer, og der kan bestilles tid på coronaprover.dk eller telefonnummer 7020 0233.

 

Erhvervsrejser til udvalgte land

Finland:

Der er indført indrejseforbud medmindre der foreligger et anerkendelsesværdigt formål. Erhvervsrejser vil som udgangspunkt blive anset anerkendelsesværdige. Finland har indført karantæneregler, der også gælder for rejser i forbindelse med arbejde. Karantænereglerne medfører, at man skal undgå unødig fysisk kontakt og primært færdes mellem bolig og arbejdspladsen.

 

Læs mere om rejse til Finland her.

 

Frankrig:

For borgere i EU/Schengen/UK gælder der frem til den 15. juni 2020 en række restriktioner, men indrejse er muligt, hvis rejsen f.eks. vedrører servicearbejde i forbindelse med eksisterende kontrakter. Der kræves en attest for indrejse til Frankrig fra EU/Schengen/UK som kan hentes her.

 

Læs mere om rejse til Frankrig her.

 

Kina:

Kina har den 28. marts 2020 lukket grænserne midlertidigt, og der er dermed som helt klart udgangspunkt ikke muligt at rejse ind i landet.

Læs mere om rejse til Kina her.

Norge:

Som udgangspunkt skal alle personer, der kommer til Norge i 10 dages karantæne. Der gælder dog en række undtagelser fra den 1. juni herunder, hvis du pendler mellem Danmark og Norge i forbindelse med dit arbejde. Undtagelsen fra karantænekravet gælder i den tid, du er under rejse mellem bolig og arbejdssted og i den tid, hvor arbejdet pågår. Yderligere information findes på https://helsenorge.no/koronavirus/reise

Fra den 15. juni 2020 åbnes der for rejser mellem Norge og Danmark, og indrejsekarantæne og indrejserestriktioner ophæves dermed.

Læs mere om rejse til Norge her.

Storbritannien:

Der er ikke indført indrejserestriktion i Storbritannien.

Læs mere om rejse til Storbritannien her.

Sverige:

Der er ikke indført rejserestriktioner for danske statsborgere eller borgere fra EU, EØS, Storbritannien eller Schweiz. Sverige har heller ikke indført krav om karantæne.

Læs mere om rejse til Sverige her.

Tyskland:

Det er kun muligt at rejse til Tyskland, hvis der foreligger et anerkendelsesværdigt formål. Erhvervsrejse kan være et anerkendelsesmæssigt formål, men der skal fremvises dokumentation for, at det nødvendigt at foretage rejsen, f.eks. i form af en arbejds- eller projektkontrakt.

Rejsende fra EU er ikke omfattet af Tysklands krav om to ugers obligatorisk karantæne.

Læs mere om rejse til Tyskland her.

USA:

Der er indrejseforbud for personer, som har opholdt sig i Danmark, Schengen-området, UK og Irland inden for 14 dage forud for deres rejse til USA. Dette gælder også personer på erhvervsrejser.

Læs mere om rejse til USA her.

Øvrige lande:

Har du behov for oplysninger om rejser til lande, der ikke er anført ovenfor, kan du finde information om de enkelte lande på Udenrigsministeriets hjemmeside her.