06. februar 2020

Grænseværdierne ved svejsning sænkes til det laveste i EU

Arbejdstilsynet forventer, at alle virksomheder skal give deres beskyttelsesforanstaltninger et servicetjek. Men med god ventilation og effektive masker vil virksomheder kunne holde Chrom 6 under den nye grænseværdi ved svejsning i rustfrit stål.

Grænseværdien for Chrom 6 i arbejdsmiljøet bliver strammet til det laveste i EU fra 1. juli.  Stramningen betyder, at grænseværdien bliver sænket til en femtedel af den gældende grænseværdi. Og målet er efter fire år at sænke grænseværdien yderligere. Derudover afsøges muligheden for at stille skærpede krav til oplæring, målinger og anmeldelse af arbejde med chrom 6.

Den nye grænseværdi for Chrom 6 vil lyde på 0,001 mg/m3. Derved får Danmark den strammeste grænseværdi i EU sammen med Holland og Frankrig.

Begrænsede investeringer

–  Virksomheder, som allerede i dag har gode beskyttelsesforanstaltninger, skal formentlig ikke ud i større investeringer på grund af den skærpede grænseværdi. Det er dog vigtigt, at alle virksomheder tager et tjek af deres beskyttelsesforanstaltninger – f.eks. om ventilationsanlægget fungerer effektivt. Sikkerhedsprocedurer med benyttelse af åndedrætsværn skal være systematisk og ske efter reglerne. For nogle virksomheder kan der f.eks. også være behov for ændringer i de daglige arbejdsgange for at sikre, at andre i lokalet ikke udsættes for Chrom 6.

Vurderingen kommer fra kontorchef Gro Iversen fra kontoret for Kemi og Teknik i Arbejdstilsynet. De skærpede krav kommer fra Christiansborg efter et forslag fra arbejdsmarkedets parter.

Politisk ønske

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

– Det skal være sikkert at gå på arbejde. Derfor har vi i Danmark meget strenge regler for arbejde med kræftfremkaldende stoffer som Chrom 6. Grænseværdier er blot et af flere redskaber.

– Jeg er glad for, at det med enighed mellem arbejdsmarkedets parter og bred opbakning blandt mine folketingskollegaer er lykkedes at finde frem til en løsning med en trinvis indfasning af en ny skærpet grænseværdi. Jeg er særligt glad for, at vi med aftalen får sat fornyet fokus på at beskytte svejsere mod chrom 6. Virksomhederne vil få et godt grundlag for at sørge for, at den enkelte medarbejder er fuldt ud beskyttet ved svejsning, som reglerne kræver det, siger beskæftigelsesministeren.

I Arbejdstilsynet anbefales det med de nye regler at få undersøgt luften i lokaler, hvor der svejses rustfrit. Svejserøgen kan også have effekt på sidemandens arbejdsmiljø.

– Ud over skærpelse af grænseværdien har arbejdsmarkedets parter også foreslået en række andre tiltag, der skal forbedre arbejdsmiljøet omkring Chrom 6, herunder bl.a. et servicetjek af svejseuddannelsen, så svejserne kan blive bedre rustet til at arbejde med farlig kemi, siger kontorchef Gro Iversen fra Arbejdstilsynet.

Afventer vejledning

– I TEKNIQ Arbejdsgiverne har vi noteret os de skærpede krav til arbejdsmiljøet omkring Chrom 6. Nu afventer vi Arbejdstilsynets vejledning til virksomhederne omkring svejsearbejdet. Når vi har modtaget dette materiale, vil vi komme med anbefalinger og forslag til medlemsvirksomhederne på området, siger arbejdsmiljøkonsulent Lone Alstrup.

Mere tilsyn

Foruden en nedsættelse af grænseværdien bliver regelgrundlaget for Chrom 6-arbejde nærmere analyseret med henblik på at skærpe kravene, hvis det det er muligt inden for EU-retten. Efter fire år skal grænseværdien efter planen sænkes yderligere til 0,00025 mg/m3, medmindre der viser sig at være tekniske, økonomiske eller kontroltekniske hensyn, der gør, at det ikke er muligt.

Desuden bliver der sat gang i udvikling af flere indsatser i form af bl.a. et servicetjek af svejseuddannelsen, styrket tilsyn og vejledning til virksomhederne.