07. juni 2021

Hånd på låret og upassende billeder

Lone Alstrup

Arbejdsmiljøkonsulent

TEKNIQ Arbejdsgiverne

 

Hvad gør din virksomhed for at forebygge seksuel chikane?

Og hvad gør I konkret, hvis der opstår en sag, hvor en medarbejder har oplevet chikane?

Arbejdstilsynet begyndte i maj måned et 2-årigt fokus på seksuel chikane, når de kommer på almindeligt tilsyn. Og så gælder det om at have svar parat på disse spørgsmål.

Psykisk arbejdsmiljø herunder krænkelser, mobning og seksuel chikane er vigtigt for arbejdsgivere at italesætte på lige fod med andre arbejdsmiljøområder. Uanset om en medarbejder kommer fysisk til skade ved en maskine – eller psykisk ved at blive udsat for seksuel chikane – så skal arbejdsgiveren handle.

Krænkende billeder

Chikane kan være alt lige fra en sjofel vittighed eller personlig kommentar til en hånd på låret. Det kan også være en situation, hvor man får vist et billede, man bestemt ikke har lyst til at se. Seksuel chikane er altså et vidt begreb, men det afgørende er, om handlingen bliver opfattet som krænkende af den person, der bliver udsat for den. Og det er vigtigt, at I får talt om, hvor grænsen går på virksomheden – og hvad der er acceptabel omgangstone.

Lovgivningen siger, at en handling er krænkende, hvis den pågældende person opfatter det som krænkende eller nedværdigende. Således skal du som arbejdsgiver handle, lige så snart du får viden om sagen.

Som virksomhed skal man være opmærksom på, at Arbejdstilsynet kan give et påbud og evt. bøde, hvis I ikke har handlet på en eller flere krænkende episoder, som ledelsen er gjort opmærksom på.

Jeg foreslår at I tager en snak om, hvad krænkende adfærd er, for den kan have mange ansigter.

Og så har jeg en klar anbefaling til, at medlemsvirksomhederne arbejder forebyggende og melder klart ud, at der ikke tolereres nogen form for chikane.

Der er en god ide at være tydeligt og opfordre alle medarbejdere til at kontakte enten den øverste ledelse, arbejdsmiljørepræsentanten eller tillidsrepræsentanten, hvis man bliver udsat for krænkelser, mobning eller seksuel chikane.

Retningslinjer

Medarbejderne skal være sikre på, hvilke retningslinjer virksomheden har, når det gælder omgangstone og chikane – fuldstændig ligesom de er blevet instrueret i, hvordan man bruger en stige forsvarligt. Og det er også vigtigt at vide, hvad der sker, hvis reglerne bliver brudt. Det er en god ide at have den struktur på plads for at sikre et godt arbejdsmiljø – også inden Arbejdstilsynet kommer på tilsyn.

Ring til os

Hvis der opstår episoder med seksuel chikane, opfordrer jeg til, at man tager fat i TEKNIQ Arbejdsgiverne for at få råd og vejledning til, hvordan man bedst håndterer sagen.

Mere generelt kan man søge mere information om Arbejdstilsynets kampagne her.