05. oktober 2020

Har din virksomhed elafgift til gode? Tjek her.

Thomas Baagøe,

Senior Partner og statsautoriseret revisor,

medlem af BDO’s branchegruppe for industri

 

I en tid, hvor likviditet er en mangelvare i mange virksomheder, er det vigtigt at være opmærksom dine muligheder for godtgørelse. Det kan blandt andet være muligheden for refusion af elafgift via momsregnskabet, som en del mindre virksomheder desværre overser.

Dagbladet Børsen bragte for nogle måneder siden en artikel om en virksomhed, der i første omgang havde overset muligheden for at få godtgjort det meste af den elafgift, som den havde betalt til sit elselskab.

Der var i dette tilfælde tale om en professionel vaskehal for lastbiler og køletrailere, som to brødre havde overtaget i 2016. De blev først halvandet år senere opmærksom på muligheden for refusion, som alene de seneste to år har sikret dem en tilbagebetaling på over 110.000 kr.

Det er desværre ikke et enestående eksempel. Vi oplever i BDO fra tid til anden eksempler på virksomheder, der ikke kender reglerne og derfor overser muligheden for godtgørelse af elafgiften. Senest en almindelig handelsvirksomhed, der alene for strøm til belysning og til drift af pc’ere var berettiget til en årlig godtgørelse på omkring 35.000 kr.

 

Sådan er reglerne

Landets elselskaber opkræver på vegne af staten en særlig elafgift hos deres kunder. Den udgør i øjeblikket 89,2 øre pr. kilowatt-time og betales af både private og af virksomheder.

Momsregistrerede virksomheder kan ved afregningen af moms få godtgjort det meste af afgiften. Nemlig 88,8 øre pr. kilowatt-time for strøm, der anvendes til procesformål – altså til drift af maskiner – og 68,2 øre pr. kilowatt-time for strøm, der anvendes til rumvarme, varmt vand og til airconditionanlæg.

Godtgørelsen for strøm til procesformål svarer til en refusion på hele 99,55 % af den betalte afgift, mens den for rumvarme svarer til 76,46 %.

Der gælder særlige regler for godtgørelse for virksomheder indenfor landbruget, for virksomheder med særlige produktionsformer samt for liberale erhverv såsom advokater og revisorer.

 

Refusion med tilbagevirkende kraft

Virksomheder, der ikke har været opmærksomme på deres mulighed for godtgørelse af betalt elafgift, kan få penge tilbage med op til tre års tilbagevirkende kraft.

For at opnå det skal der ske en korrektion af momsangivelsen for den periode, hvor afgiften er betalt. Fristen er derfor ikke ens for alle virksomheder, da den afhænger af, om virksomheden afregner moms på måneds-, kvartals- eller halvårsbasis. En virksomhed med kvartalsafregning kan i øjeblikket for eksempel få genoptaget sine momsangivelser tilbage til og med tredje kvartal 2017.

 

Behov for ændring af reglerne

Der ville ikke være noget problem med virksomheder, som overser muligheden for refusion og godtgørelse, hvis reglerne blev ændret, så virksomheder alene blev opkrævet den afgift, som de rent faktisk skal betale. Eller hvis afgiften i det mindste blev nedsat til de knap 21 øre, som er den højeste sats, de skal betale.

Brancheorganisationen Dansk Energi har flere gange foreslået denne tilpasning overfor Skatteministeriet, som imidlertid ikke tidligere har været lydhør overfor forslaget.

Det tyder dog på, at Skatteministeriet nu har lyttet. Der er den 22. juni 2020 nemlig indgået en ny politisk klimaaftale, som vil nedsætte elafgiftsbeskatningen på momspligtige virksomheders elforbrug til rumvarme, opvarmning af brugsvand og komfortkøling. Skatteministeriets departement forventer at udsende et lovforslag til høring i efteråret 2020. Det fremgår af aftaleteksten, at ændringerne træder i kraft fra 1. januar 2021.

Derefter bliver det med al sandsynlighed nemmere for virksomhederne at opgøre afgiftsgodtgørelsen.