04. oktober 2021

Hver tiende er senior hos JPBC

Af: Jan Kristensen

Foto: Jan Kristensen

Hos Jysk Plade Bearbejdnings Center (JPBC A/S) i Rødkærsbro er der løbende fem til seks pensionister blandt de omkring 70 ansatte. Seniorerne er der, fordi de skaber værdi på flere måder, understreger virksomhedens direktør.

-Vores seniorer kommer med et helt livs erfaringer og kompetencer. Det kan bruges til at løse en opgave, som vi måske ellers ikke fik løst. Men ofte bruger vi også at lade de unge lærlinge gå sammen med en senior et stykke tid, så de lærer af deres værdier og erfaringer, siger Henrik Høgh.

Individuel aftale

Efter corona er der så travlt i mange virksomheder, at det kan være afgørende at fastholde seniorer for at have tilstrækkelig med arbejdskraft. Men det var ikke mangel på medarbejdere, der startede senior-ordninger hos JPBC for flere år siden.

-Vi har igennem årene fastholdt de seniorer, der var interesserede. Det er ikke nedskrevet en fin firmaaftale. Alle kender seniorerne her i huset. Hvis vi får en henvendelse fra en medarbejder, der gerne vil arbejde videre, så finder vi en model sammen, siger Henrik Høgh.

Seniorhjørnet

I bunden af den ene produktionshal er der med et glimt i øjet indrettet et seniorhjørne med Bornholmerur, sofa til midddagslur og gode gamle lænestole at tage en pause og en kop kaffe i. Og humor og positiv omtale af seniorerne er også en vigtig vej til at få medarbejdere til at blive som arbejdskraft. Henrik Høgh har tre gode råd til kolleger, der gerne vil fastholde:

 

3 gode råd:

1: Skab et fleksibelt job med gode rammer uden hårdt arbejde.

2: Afstem forventninger til arbejdstid og dage.

3: Italesæt seniorerne som vigtig arbejdskraft for virksomheden.

 

-Og så er der endnu en fordel ved seniorerne som en gruppe. De har ikke syge børn – og de er selv ALDRIG syge, siger Henrik Høgh med lidt smil i stemmen.