19. marts 2021

Jan anmeldte en konkurrent

Jan Lildal fra Vestbjerg Smede & Maskinværksted i Nordjylland er en af de virksomhedsejere, der tidligere har været nødt til at anmelde en konkurrent, som ikke var certificeret til at levere byggestål efter EN1090. Det kræver en del overvejelser.

– Firmaet lavede altaner, trapper og gelænder uden certificering. Vi tabte til dem i et udbud, selvom jeg var sikker på, at selskabet ikke var certificeret – og så valgte jeg en anmeldelse. Resultatet blev, at Styrelsen indstillede ham til en bøde fra den lokale politimester, siger Jan Lildal.

Det kræver en del overvejelse at tage skridtet og anmelde en lokal konkurrent via Styrelsens website. Anmelderen fremgår nemlig med navn, adresse og kontaktinfo, som det anmeldte firma får udleveret, når sagen går i gang.

– Vi spurgte på forhånd vores konkurrent, om de var certificerede. Det fastholdt de, og oplyste os også den virksomhed, der havde udstedt certificeringen. Men da vi kontaktede det certificerende selskab, kendte de intet til virksomheden, og så anmeldte vi dem, siger Jan Lildal.

Vestbjerg Smede & Maskinværksted arbejder inden for Execution Class 2 med trapper, gelænder og altaner. Indehaveren har også oplevet, at andre virksomheder har villet forsøge at dække sig ind under denne certificering.

Må vi låne CE-mærkning?

– Jeg har fået et par opkald på telefonen fra andre virksomheder, der ville have os til at lægge navn til deres trapper, så de kunne vise den rette CE-mærkning af byggestålet. Det har jeg blankt afvist at deltage i. Det er min certificering, og den skal kun bruges til mine produkter her fra smedien, siger Jan Lildal.
Der kommer typisk et par anmeldelser hvert år omkring CE-mærkning til Sikringsstyrelsen. Hvis der er fakta på sagerne, bliver de undersøgt og behandlet.

– Det er klart, at jo mere tid vi bruger på anmeldelser – jo mindre tid har vi til andet kontrol. Men anmeldelserne giver os indsigt, og vi har ressourcer til at prioritere kontrol ud over anmeldelserne. Et eksempel er den kontrol, vi nu laver af 10-20 virksomheder i år. Men husk på, at udgangspunktet for al vores arbejde er, at det er fabrikantens og importørens ansvar, at de produkter, der bringes på markedet, er sikre og lever op til reglerne.

Læs hele tema om byggestål og EN1090 i  magasinet Industri & Teknik