08. april 2021

Kampagne og kontrolaktion i metal-industrien: Arbejdet skal passe til kroppen

Når medarbejderne i metal- og maskinindustrien anmelder erhvervssygdomme, skyldes det ofte fysisk nedslidning. Indstil arbejdet til kroppen – siger Arbejdstilsynet i en ny kampagne. Den følges op af ekstra tilsyn i år.

Udmeldingen fra Arbejdstilsynet om kampagne og tilsyn får arbejdsmiljøkonsulent Lone Alstrup fra TEKNIQ Arbejdsgiverne til at opfordre metalvirksomhederne til at sætte nedslidning på dagsordenen i virksomhedens arbejdsmiljøudvalg nu.

-Der kan ske meget i en produktion på tre år. Virksomhedens APV skal gennemgås hvert tredje år. Men i virkeligheden er det næppe nok, man bør vurdere arbejdsmiljøet løbende, hvis man vil sikre virksomheden imod sager med sygemeldinger og arbejdsskader. Hver gang man ændrer noget i produktionen skal man indtænke belastning og risiko for nedslidning. Måske er denne kampagne en god anledning til et genbesøg af APV’en, lyder opfordringen fra Lone Alstrup.

Indstil arbejdet til kroppen

Står medarbejderne i dårlige arbejdsstillinger, når de svejser og monterer, er der risiko for, at de får smerter i skuldrer, nakke eller ryg. Derfor er Arbejdstilsynets budskab enkelt:

 Indstil arbejdet til kroppen – før kroppen indstiller arbejdet.

-Hvis man står og arbejder lang tid i en stilling, der er hård for kroppen, så kan det føre til smerter og sygemelding. Jeg håber, at kampagnen kan få nogle flere virksomheder til at sætte ergonomi på dagsordenen. Det er medarbejderne, der ved hvor det kan komme til at gøre ondt. Og det er arbejdsgiverne, der kan stille de nødvendige hjælpemidler til rådighed eller planlægge arbejdet, så kroppen ikke behøver at indstille arbejdet, siger Ida Krarup, der er tilsynschef i Arbejdstilsynet.

Brug tekniske hjælpemidler og planlægning

Heldigvis er der meget arbejdsgiverne kan gøre. Tekniske hjælpemidler som sakseborde, håndteringsrobotter, skråstøttestole o.l. kan hjælpe medarbejderne til at arbejde i en forsvarlig arbejdsstilling, der både passer til kroppen og kan justeres i løbet af dagen. Der findes ikke tekniske hjælpemidler til alle arbejdsopgaver. Derfor er det vigtigt, at arbejdsgiverne også forebygger fysisk nedslidning med god planlægning, indretning af arbejdsstationen og variation i arbejdet.

Besparelse til små virksomheder

Lige nu kan virksomheder med op til 50 medarbejdere spare 80 % på arbejdsmiljørådgivning, der forebygger fysisk nedslidning. Virksomhederne kan nemlig søge en ny arbejdsmiljøpulje, der administreres af Arbejdstilsynet.

Virksomhederne kan fx bruge puljen til at få en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at gennemgå deres ergonomiske arbejdsmiljø, eller de kan prøve et teknisk hjælpemiddel i tre måneder til en femtedel af prisen.

-Det er et godt tilbud og en god anledning til at få en systematisk rådgivning på arbejdsmiljøet fra en specialist. Vil afholder her i april et webinar om mulighederne i denne pulje for vores medlemmer. Skulle en virksomhed få et tilsynsbesøg, så er det også et godt signal, at der arbejdes seriøst med arbejdsmiljø, siger Lone Alstrup, arbejdsmiljøkonsulent i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

En særlig tilsynsindsatsen

Kampagnen bakkes op af en særlig tilsynsindsats. Lige nu har Arbejdstilsynets tilsynsførende ekstra fokus på bl.a. virksomhedernes ergonomiske arbejdsmiljø, når de kommer på besøg på værksteder og fabrikker i metal- og maskinindustrien.

Se mere om kampagnen på Arbejdstilsynets hjemmeside

Deltag i webinar om støttemulighederne. Læs mere her.