14. april 2020

Konsulent med kubik i blodet

Af: Jan Kristensen

TEKNIQ Arbejdsgiverne har ansat en mand med mere end 15 års karriere i undervisningsministeriet som chefkonsulent med ansvar for uddannelserne på metal-området. Johnny Kristensen (53) kommer til sit nye job efter en kortere ansættelse hos Industriens Uddannelser.

Med så mange års arbejde på de ministerielle kontorer kunne man måske tænke, at det praktiske håndværk, håndteringen af svejseværk og lægning af den gode svejsesøm nærmest var glemt. Men Johnny Kristensen kan stadig sit håndværk.
I jobbet som fagkonsulent for undervisningsministeriet arbejdede han nemlig i en kombi-stilling, hvor man hver uge havde en arbejdsdag som underviser på en erhvervsskole. Det gav erfaring fra både Roskilde Tekniske Skole og Holbæk Tekniske Skole fra 2001 til 2018.

Tomme-svejser

Selv kalder Johnny Kristensen det for en ”tomme-svejser,” når man som underviser skal vise en elev, hvordan en svejsesøm skal lægges. Underviseren svejse kun en tomme – så er det lærlingens tur…..
Men kombinationen af det ministerielle arbejde på de bonede gulve og så den praktiske erfaring fra undervisningen med udgangspunkt i ministeriets planer har været en god ide. Spændingsfeltet imellem at være embedsmand og faglærer er udbytterigt. Fra hverdagen på erhvervsskolen ved man som fagkonsulent, hvilke planer fra ministeriet der kan få gang på jorden blandt de unge.
Og Johnny Kristensen lægger ikke skjul på, at han stadig kan lægge ”en habil lodretstigende” eller ”en stum-søm, der sparker røv.” Hjemme i det lille værksted er der både Mag- og Tig-svejseværk, der kommer i brug, når BMW’en er blevet restaureret og bygget op af stumper.
Der er tale om en BMW K1100 fra 1999, som klejnsmeden selv har bygget op af dele igennem en periode. Turcyklen bliver brugt til ture igennem Europa med gode kammerater hvert år. Og selvom den har en maks. hastighed på 230 km/t mener han ikke, at der er tale om en speciel voldsom motorcykel…

Virksomhedsbesøg

Chefkonsulenten startede på jobbet i Glostrup i marts. Nu er Johnny Kristensen på vej rundt på en række virksomhedsbesøg for at få et godt kendskab til behov, udfordringer og hverdagen i metal-virksomhederne. Det er den viden, der skal bruges, når det skal sikres, at erhvervsuddannelserne er i balance med de krav og kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Derudover hører chefkonsulenten gerne direkte fra medlemmer, der står med en aktuel udfordring på uddannelsesområdet. Al viden tæller i de fora, hvor man kan udøve indflydelse på fremtidens uddannelser.

Referencegrupper

Derudover er det Johnny Kristensens plan at lave mindre referencegrupper med virksomhedsrepræsentanter, når der opstår aktuelle eller akutte udfordringer på metalområdet. Det skal give et solidt indspil fra virkeligheden, der sikrer de rette uddannelser.

Blå bog
Johnny Kristensen
• 53 år
• Chefkonsulent i TEKNIQ Arbejdsgiverne
• Uddannelses: Klejnsmed/faglærer
Arbejdsområde:
Erhvervs- og efteruddannelser inden for industriens område. Primært indenfor smede-, industritekniker, entreprenør og landbrugsmaskin- samt skibsmontøruddannelserne.
Tidligere:
• Uddannelseskonsulent i Industriens Uddannelser
• Fagkonsulent i undervisningsministeriet
• Faglærer på henholdsvis Holbæk Tekniske Skole og Roskilde Tekniske Skole.