14. juni 2021

Lærlinge-aftaler skal indgås tidligere

Af: Lasse Andersen

Erhvervsskolerne skal fremover sikre, at eleverne indgår en uddannelsesaftale, allerede mens de stadig går på grundforløbet (GF2). Det er en af konsekvenserne af de nye mål, som Børne- og Undervisningsministeriet har fastsat for skolerne.

Målet er, at mindst 60 procent af uddannelsesaftalerne er indgået inden den 15. uge på GF2, mens 80 procent af uddannelsesaftalerne skal være på plads inden den 20. uge på GF2.

Stor opgave
Derfor vil branchens virksomheder formentlig mærke et øget pres fra skoler og elever, der søger læreplads, vurderer Kelvin Strømsholt, der er chefkonsulent hos TEKNIQ Arbejdsgiverne.

– De fleste brancher indgår størsteparten af uddannelsesaftalerne efter at eleverne har gennemført grundforløbet. Det er en stor opgave Børne- og Undervisningsministeren har givet skolerne ansvar for, og vores vurdering er, at det kan kaste mange spørgsmål af sig, når virksomhederne fremover vil blive mødt af skoler og kommende lærlinge, som vil indgå uddannelsesaftalen, allerede mens de stadig er elever på grundforløbet. Derfor vil der blive brug for, at virksomhederne ved præcis, hvad de siger ja til, hvis de vælger at indgå uddannelsesaftalen tidligere end normalt, siger han.

Hvis man som virksomhed vælger at indgå en uddannelsesaftale tidligt, anbefaler Kelvin Strømsholt, at man sikrer sig, at den først træder i kraft efter, at grundforløbet er afsluttet og bestået. TEKNIQ Arbejdsgiverne har udarbejdet et faktaark, der oplyser om de detaljer, virksomhederne bør være opmærksomme på, når uddannelsesaftalen udfyldes og underskrives.