18. februar 2021

Lærlinge kan få skoleforløb forlænget

Af: Jesper Melgaard

Foto: Jan Kristensen

TEKNIQ Arbejdsgiverne glæder sig over, at et flertal i Folketinget nu ekstraordinært vil afsætte 600 mio. kroner i 2021 til grundskolen samt ungdoms- og voksenuddannelserne for blandt andet at sikre yderligere undervisning, der kan forebygge fagligt efterslæb.

122 mio. kroner er målrettet erhvervsuddannelserne. Pengene skal anvendes til dels at forlænge grundforløbet for de elever, der er i gang med dette og ikke har kunnet deltage i praktisk læring. Og dels til at kunne forlænge hovedforløbet for lærlinge, som skal op til svendeprøver og ikke har mulighed for praktisk læring på hovedforløbet.

-Vi er meget glade for, at man på denne måde tager konsekvensen af, at rigtig mange lærlinge på erhvervsskolerne har været henvist til virtuel undervisning og helt mangler den praktiske læring, som skal understøtte den teoretiske undervisning, siger Tina Voldby, underdirektør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne.

-Især på erhvervsuddannelserne, hvor teoretisk og praktisk undervisning går hånd i hånd, har man kunnet mærke konsekvenserne af coronarestriktionerne. Derfor er det super positivt og rettidig omhu, at man med den nye aftale sikrer, at lærlinge ikke skal gå op til svendeprøven uden at have fået den praktiske læring, der kan sikre dem en god karakter. Lige så vigtigt er det at have fokus på grundforløbseleverne, der uden praktisk læring, certifikater m.v. vil have svært ved at få en læreplads. Aftalen kan forhåbentlig sikre, at vi undgår at tabe en hel generation af faglærte på gulvet.

TEKNIQ Arbejdsgiverne understreger dog, at man gerne havde set, at der allerede nu blev åbnet op for, at lærlinge på svendeprøveforløbene kunne modtage praktisk faglig undervisning på skolerne.

-Tilsvarende bør der åbnes op for at lærlinge på hovedforløbene får mulighed for at tage deres certifikatkurser på fx svejseområdet, hvor klejnsmedelærlinge har brug for disse for at kunne vende tilbage til deres praktikvirksomheder og indgå i produktionen, siger Tina Voldby.

Dansk Metal er også positiv over for indsatsen på erhvervsuddannelserne.

-Det er rigtig godt, at eleverne nu kan få forlænget deres Grundforløb og Hovedforløb, så de forhåbentlig i foråret kan indhente det tabte. Den praktiske læring er vigtig, når lærlingene skal ud at finde en praktikplads. Derfor er det godt, at denne del prioriteres. siger Kasper Palm, forbundssekretær i Dansk Metal.

Undervisningsministeren har fået et bredt flertal bag initiativet:

-Vi har som samfund et ansvar for at give vores unge mennesker de bedste forudsætninger for at fortsætte deres uddannelse og komme videre i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. Vi skal samtidigt sikre, at mistrivslen ikke slår rod. Jeg håber inderligt, at de initiativer, vi nu præsenterer, vil gøre en forskel for vores børn og unge og skabe lidt luft og lys i en svær tid, siger børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil.