30. august 2021

Ny finanslov er en hård men nødvendig tilbagevenden til hverdagen

TEKNIQ Arbejdsgiverne bakker op om, at regeringen med dagens finanslovsforslag vil anlægge en økonomisk ansvarlig linje for dansk politik med fokus på digitalisering.

Der er ikke mange politiske nyskabelser i det finanslovsforslag, som regeringen i dag har fremlagt under overskriften ”Hverdagen tilbage – nu ser vi fremad”. Men det er også ganske fornuftigt først og fremmest at få sikret dansk økonomi i coronakrisens kølvand.

Det giver god mening at holde en økonomisk ansvarlig linje – om end det kan blive en brat tilbagevenden til hverdagen for nogle brancher, når al coronahjælp eksempelvis falder bort. Her er det vigtigt, at også de sidste coronarestriktioner ved grænsen fjernes, så vi får en fuld normalisering.

Det er fornuftigt, at regeringen vil følge op på anbefalingerne fra Digitaliseringspartnerskabet, så virksomhederne og den offentlige sektor kan realisere potentialerne i den digitale omstilling.

Men det er vigtigt, man tør tænke nyt og ikke bare forlænger de eksisterende IT-spor i den offentlige sektor. Vi skal turde bygge op fra bunden og eksempelvis frisætte offentlige data og samkøre data i den offentlige sektor. Populært sagt: Work smarter, not harder.