08. marts 2021

Ny vejledning kan sikre gamle maskiner

Rundt omkring på danske virksomheder står der stadig ældre maskiner, som er fra før 1995, hvor maskindirektivet og CE-mærkningen blev indført i Danmark. Derfor kan der være stor sandsynlighed for, at maskinerne ikke lever op til nutidens krav for maskinsikkerhed, så der kan arbejdes ved dem uden risiko for at komme til skade.

Det er altid ejeren af en maskine som har forpligtigelsen til at sikre, at maskinen er sikker at bruge. Der sker hele tiden forbedringer af sikkerheden som følge af ny teknologi. Hvis virksomhedens medarbejdere skal kunne gå hjem fra dagens arbejde uden skader som følge af arbejdet med disse maskiner, så er det virksomhedens ejers ansvar at sikre, at maskinernes sikkerhed opdateres.  

TEKNIQ Arbejdsgiverne har hjulpet med til revisionen af vejledningen “Sikre Maskiner” fra bfa-i.dk 

Vejledningen giver nogle gode, letforståelige eksempler på, hvordan gamle maskiner kan opdateres til et sikkerhedsniveau som det der kan forventes i dag.  

Vejledningen kan gratis hentes på www.bfa-i.dk og direkte link https://www.bfa-i.dk/ulykker/maskiner-og-vaerktoejer/sikre-maskiner  Denne vejledningen hjælper med at give indsigt i, hvordan forskellige maskiner fra før CE-mærkningen, kan gøres sikre at arbejde med. TEKNIQ Arbejdsgiverne har deltaget i arbejdet.