27. september 2021

Nye værktøjer til at nå verdensmålene i din virksomhed

Af: Michael Degn

Nye digitale værktøjer trækker verdensmål og udbudskrav ned på jorden og ind i virksomhedens hverdag. Løsningen er tilpasset både installatører og industrivirksomheder i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Bekæmper din virksomhed i det daglige klimaforandringer og dens konsekvenser? Tjah, nej, måske… Til gengæld kan du sandsynligvis svare forholdsvis præcist på, om I kører i elbiler eller har opsat solceller og varmepumper eksempelvis.

Det er hele idéen med de nye digitale værktøjer, som TEKNIQ Arbejdsgiverne har udviklet til både installations- og industrivirksomheder. Med en række konkrete spørgsmål bliver FN’s meget abstrakte verdensmål hevet ned på jorden, så de giver mening i dagligdagen for den enkelte virksomhed.

– Vi har skabt en løsning, hvor den enkelte medlemsvirksomhed lynhurtigt kan skabe sig et overblik over, hvad de allerede gør for at opfylde verdensmålene, og hvor de kan blive bedre. Det har de brug for, da både kunder, leverandører og bygherrer i stigende grad stiller krav til bæredygtighed, siger Lone Alstrup (billedet), arbejdsmiljøkonsulent i TEKNIQ Arbejdsgiverne og tovholder på projektet.

Bæredygtighed er mere end sparekrav
Dybest set handler det om at synliggøre, hvordan man som virksomhed bidrager til en grønnere fremtid. Ikke kun ved at spare på energien men i høj grad også de menneskelige resurser. Hvordan er fordelingen mellem kønnene? Tager vi nok lærlinge? Hjælper vi flygtninge eller langtidsledige i arbejde eksempelvis? Bæredygtighed skal ses i bred forstand, men tjeklisterne i de digitale værktøjer gør det så konkret, at virksomheden kan arbejde målrettet videre med det og bruge det i alt fra markedsføring til udbudsmateriale.

– Der er ingen, der kan arbejde med alle 17 verdensmål på én gang, men hvis man udvælger nogle stykker og får dem gjort relevante i forhold til dagligdagen, så er det pludselig meget nemmere at forholde sig til. Håbet er derfor, at virksomhederne vil tage redskaberne til sig og bruge dem til gavn for både virksomhed og omverden, siger Lone Alstrup.

Ud over to målrettede indgange til henholdsvis installationsbranchen og metalindustrien rummer portalen også en selvstændig indgang til tilbudsafgivning. Her er der samlet ti gode råd opdelt på både offentlige og private kunder. Det er udformet som en trin-for-trin-guide til, hvad du skal have styr på før, under og efter, du har udarbejdet afsnittet om bæredygtighed og social ansvarlighed i tilbudsmaterialet.

Om verdensmålene
Verdensmålene består af 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle samt mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner og på at styrke internationale partnerskaber.
Verdensmålene anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne. Det kræver en fælles, global integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.
Læs mere her.