Direktør stopper i JH Agro

Lars Rahbæk stopper som CEO hos JH Agro og afløses på posten af Bestyrelsesformand Thorkild Hviid. Det sker på trods af betydelige resultater siden ansættelsen i 2018. Læs begrundelsen her.

I starten af januar 2018 blev Lars Rahbæk ansat som CEO i JH Agro, hvor han skulle stå i spidsen for en omfattende turn-around, og samtidig gøre virksomheden klar til markant vækst på eksportmarkederne. Siden da er omsætningen løftet, eksportandelen er hævet, dækningsgraden er steget og underskuddet er reduceret.

En turn-around er en hård opgave for alle de involverede, og det kræver mange strategiske og operationelle ændringer undervejs. ”Vi har haft en god og åben diskussion om dette i bestyrelsen, og efter gensidig aftale er det nu besluttet, at Lars Rahbæk træder tilbage som CEO, og ligeledes udtræder af bestyrelsen”, forklarer bestyrelsesformand Thorkild Hviid. ”Lars har ydet en stærk og utrættelig indsats, og havde egentlig fortjent at være med helt til målstregen” understreger Thorkild Hviid.

Med virkning fra 1. december overtager hovedaktionær, Rasmus Normann Andersen, posten som bestyrelsesformand, og Thorkild Hviid tiltræder posten som CEO. Der vil dog blive tale om et glidende skifte idet Lars Rahbæk fortsætter i virksomheden hen over årsskiftet 2021. ”Lars og jeg vil køre et parløb i nogle uger, og så vil vi tage en ordentlig og fortjent afsked med Lars i starten af det nye år”, siger Thorkild Hviid.

-Det har været en utrolig spændende opgave, og jeg er glad for de 3 år hos JH Agro, som har givet mig en masse nye erfaringer og værktøjer. JH Agro er dog kommet til et punkt, hvor det giver mening at prøve nye idéer af, og det kræver også nye øjne på opgaven, og nye kræfter”, siger Lars Rahbæk.

-Bestyrelsen og jeg har haft stor opbakning fra medarbejderne selvom det til tider har været en hård proces. Jeg skylder derfor medarbejderne, kunderne og vores leverandører stor tak, men jeg er også sikker på, at Thorkild vil tage virksomheden det sidste stykke vej mod flere nye markeder og sorte tal på bundlinjen”, slutter Lars Rahbæk af.

Fra ejerkredsen takker Rasmus Normann Andersen også Lars Rahbæk for den indsats han har ydet for JH Agro. ”Den grønne omstilling af landbruget er desværre ikke helt sket i det tempo og omfang, som vi havde håbet og troet på. JH Agro har derfor heller ikke fuldt ud indfriet de mål, som vi havde sat os i bestyrelsen” forklarer Rasmus Normann Andersen. ”Lars indsats er dog fuldt ud godkendt, og JH Agro står godt ift. at høste frugterne af de grønne initiativer, der må forventes udmøntet i forlængelse af klimahandlingsplaner mv.” siger Rasmus Normann Andersen

-Landbruget har et kæmpe potentiale i forhold til klima og den grønne omstilling, og JH Agros produkter bidrager til at skabe en betydelig reduktion i klimaaftrykket (både CO2, ammoniak, metangas og lattergas) fra de mange gode fødevarer, som danske landmænd producerer. Det er stadig flere landmænd ved at få øjnene op for” slutter Rasmus Normann Andersen.