Ny uddannelseskonsulent

Jørgen Prosper Sørensen starter  d. 1. juni 2020 som uddannelseskonsulent hos TEKNIQ Arbejdsgiverne. Han skal arbejde med interessevaretagelse i forhold til de videregående uddannelser på især Erhvervsakademierne og Maskinmesterskolerne. Jørgen kommer fra en stilling som chefkonsulent i Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor han senest har arbejdet med de professions- og erhvervsrettede uddannelser og bl.a. har været projektleder for implementering af VEU-trepartsaftalerne og sekretariat for partsudvalgene om samme.