Afskedsreception for uddannelseschef

Med udgangen af juni stopper uddannelseschef Finn Kyed i TEKNIQ Arbejdsgiverne. Smedens søn fra Hejnsvig har været en institution indenfor uddannelse igennem flere årtier i foreningen. Faktisk har han været uddannelseschef under seks direktører, seks formænd og seks udvalgsformænd siden ansættelsen i 1986!

Men nu realiseres en længe planlagt fremtid. I en alder af 63 år går Finn Kyed på efterløn med sidste reelle arbejdsdag den 30. juni. Smedens søn havde egentlig vent fars smedje ryggen og havde taget en uddannelse som kommuneassistent i Grindsted. Men efter en økonomisk videreuddannelse blev han ansat i Dansk Smedemesterforening i Odense som rådgiver inden for økonomi.

Under et strategi-forløb i foreningen foreslog den unge konsulent en satsning på uddannelse – og blev selv sat i spidsen for området. I 1993 udløste det titlen uddannelseschef, som Kyed nu har haft i 27 år. De første kurser var vendt imod ledelserne ude i medlemsvirksomhederne og handlede om økonomi, ledelse og teknologi. Senere kom Industriens Uddannelser til rettet imod medarbejdere, hvor samarbejdet med Dansk Metal og Dansk Industri har været givende. Derudover har Finn Kyed især nydt de mange besøg ude i medlemsvirksomhedernes virkelighed.

Med efterløn venter der mere tid med Torsdagsherrerne på golfbanen i Middelfart, fruen i Strib, sommerhus i Ebeltoft og ikke mindst de tre børnebørn.

Med åbningen af Danmark er det blevet muligt at afholde en afskedsreception. Den vil foregå

Tirsdag den 30. juni 2020 kl. 14.00-16.00, Magnoliavej 2-4, 5250 Odense SV

Af hensyn til forplejningen vil vi gerne bede om din tilmelding senest den 23. juni 2020 på mail lhu@tekniq.dk