10. oktober 2021

Pas på med CE-mærkede maskiner

Jens Jacob Haugaard,

Industrikonsulent

TEKNIQ Arbejdsgiverne

 

Del-maskine eller fuld og færdig CE-mærket maskine? Det er ikke altid nemt at afgøre som maskinproducent.

Men i denne artikel kommer seneste nyt fra Dansk Standards udvalg for maskinsikkerhed S-250, hvor problematikken omkring maskine/del-maskine blev diskuteret. Denne artikel er en opsummering af hvad der blev diskuteret på mødet.

Som køber af en maskine skal man altid sikre sig, at den er CE-mærket. Der er dog også muligheden for at maskinen er en del-maskine. Del-maskiner er næsten maskiner, men mangler typisk en bestemt anvendelse.

Et eksempel: En fyldemaskine er lavet til at fylde et produkt i en beholder. Derfor er der tale om en færdig CE-mærket maskine. En robotarm har ikke fra fabrikanten en bestemt anvendelse, og den er derfor en del-maskine uden CE-mærke. Først ved sammenbygningen med andre maskiner og implementering af det nødvendige sikkerhedsudstyr, bliver robotarmen en maskine med en bestemt anvendelse. Nu skal den komplette robotcelle CE-mærkes som en maskine.

CE-dilemma

Maskinbyggeren kan også opleve det dilemma, at han bliver bedt om at CE-mærke en del-maskine af sin kunde. Nu skal maskinbyggeren tænke sig godt om, for CE-mærkningen af delmaskinen er i strid med reglerne i Maskindirektivet – og del-maskinen uden dedikeret anvendelse må ikke CE-mærkes. Desværre findes der en del fortolkninger af maskindirektivet rundt om i Europa som får fabrikantens kunder til at formode, at alt skal CE-mærkes. I Danmark gives bøder på DDK 50.000 eller mere for misbrug af CE-mærket.  Ved gentagende overtrædelser kan bøden blive en af en dommer fastsat procentdel af virksomhedens omsætning.

En del-maskine skal leveres med en monteringsvejledning samt den nødvendige tekniske dokumentation. Der skal også udarbejdes en inkorporeringserklæring.

På alle sprog

Monteringsvejledning og inkorporeringserklæring skal altid forlægge på brugerlandets sprog, altså dansk i Danmark, lettisk i Letland. osv. Inkorporeringserklæringen skal desuden indeholde en liste med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, som del-maskinen overholder fra Maskindirektivet. Inkorporeringserklæring er del-maskinens pendant til den CE-mærkede maskines overensstemmelseserklæring.

En af problematikkerne ved del-maskinerne er, at maskinfabrikanten ved nogle maskintyper selv kan afgøre om maskinen skal sendes på marked som en færdig CE-mærket maskine eller som en næsten færdig del-maskine. Typisk vil del-maskinen være billigere end den CE-mærkede maskine, men ansvaret for CE-mærkningen ligger hos køberen/brugeren af delmaskinen.

 

Dyrt at spare

Er køber/bruger opmærksom på dette, kan der måske spares lidt i indkøbsfasen, men køber/bruger skal selv sørge for, at den samlede maskine bliver CE-mærket og al dokumentation er samlet for hele maskinen. Sker det ikke, har bruger/køber taget en ikke CE-mærket maskine i brug.

Der er i dag forsikringsselskaber der ikke udbetaler forsikringssummen hvis der bruges ikke CE-mærkede maskiner. Dette gælder selvfølgelig ikke for maskiner, der er indkøbt inden 1996, hvor det første Maskindirektiv blev implementeret i dansk lovgivning.