12. marts 2021

Skoleopgaver sendt hjem på værkstedet

Af: Liv Almer

Der har skullet nye alternative løsninger til for at give klejnsmedelærlingene de bedste muligheder under coronanedlukningen. Det mener uddannelsesleder på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier, Jesper Jøhnk Jensen, som lavede en ny ordning for de klejnsmedelærlinge, som er i gang med deres første hovedforløb. Eleverne har anvendt værkstederne på deres lærepladser til praktiske øvelser og opgaver i stedet for skolens nedlukkede værksted.

– Vi lagde hovedet i blød for at finde ud af, hvad vi kunne gøre ved det, når vi ikke kunne komme på skolens værksteder. Det kunne være, at vi kiggede ind i, at de slet ikke kunne nå at komme tilbage på skolen. Jeg prøvede derfor at kontakte de virksomheder, der havde lærlinge på forløbet. Vi spurgte dem, om lærlingene kunne komme ud i virksomhederne og anvende deres værksteder til skoleundervisningen. Det sagde de faktisk alle sammen ja til med det samme. Virksomhederne var nemlig også meget bekymrede for deres lærlinge, og for om noget kunne risikere at gå tabt, når nu de var fanget bag skærmene, siger Jesper Jøhn Jensen.

Ifølge Jesper kan onlineundervisning være godt på mange punkter, men uddannelsen kræver også en vis mængde praktisk erfaring, hvor lærlingene får lov til at se og have det i hænderne, de skal arbejde med.
Emil Mattrup Hansen fra Svend Frederiksen Maskinfabrik på Midtfyn er lærling på forløbet, og han er meget enig i denne tankegang.

– For mit vedkommende er det nemmest at se tingene i virkeligheden. Jeg synes, det er besværligt at sidde foran en skærm. Det er ikke optimalt for mig. Sidste år var det on/off, fordi det var midt i pandemien. Vi var hjemsendt i næsten to måneder, hvor vi slet ikke mødte op. Det var udelukkende onlineundervisning. Denne løsning er noget bedre.

Men på trods af optimismen er Emil også bekymret for, hvordan pandemien vil påvirke hans uddannelse samlet set.

-Jeg er selvfølgelig bange for, at det kan påvirke kvaliteten af min uddannelse, da jeg ikke kan få den samme hjælp her, som jeg kunne ude på skolen. Normalt kan man altid gå hen til læreren og spørge, men nu er man i stedet nødt til at snakke med dem over telefonen. Jeg har tænkt lidt på, om det kunne påvirke, hvordan jeg udfører mine opgaver. Indtil videre er det dog gået meget godt. Vi håber på, at det snart har en ende, siger smedelærlingen fra Midtfyn.

Emils mester på Svend Frederiksen Maskinfabrik er Fleming Frederiksen, og han er positiv omkring den nye ordning. Han tror på, at de lærlinge, der er udsendt i virksomhederne, vil klare sig bedre end de, der udelukkende har onlineundervisning hjemme.

– Jeg tror, at de der er hjemsendt får svært ved at nå det samme niveau, som man normalt ville have kunnet med almindelig undervisning. Omvendt kan det måske få den modsatte effekt med dem, som vi nu laver denne løsning for, hvor de bliver sendt ud i virksomhederne. At de ligefrem kan ende op med at få mere ud af det efter at have arbejdet med deres opgaver på en virksomhed, siger Fleming Frederiksen.

Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier regner indtil videre med, at ordningen fortsætter resten af forløbet ud, men følger nøje regeringens retningslinjer. På lige fod med andre ungdomsuddannelser fik erhvervsskolerne ved seneste åbning lov til at have eleverne på skolerne en dag om ugen – primært med udendørs undervisning.