02. april 2020

Smede-lærlinge i skole på virksomhederne  

Foto: Kim Hansen

Smittefare har sendt skoleundervisningen tilbage på smedeværkstedet – opgaverne leveres fra erhvervsskolen.

Pom Industries i Middelfart skulle have haft to lærlinge på skole i hovedforløb 2 i disse måneder. Men lærlingene møder nu på virksomheden og laver skoleopgaver, imens corona-smitten har lukket erhvervsskolen EUC Lillebælt.

Ugens opgaver til lærlingen er lagt op på EUC Lillebælts undervisningsportal. Samtidig bliver opgaverne sendt til den enkelte lærlings mester, så alle er klare over dagenes indhold. 10 smedelærlinge arbejder sådan på EUC Lillebælt for tiden.

Hos POM Industries betyder det, at lærlingene møder kl 6.00 og arbejder til kl 14 som alle andre i produktionen – bare med skoleopgaver.

-Når både mestre og elever har fået opgaverne, håber vi, at der ikke vil opstå misforståelser. Vi har også sørget for, at alle har kontaktinformation på både mig og faglærerne, så der altid er nogen man kan ringe til, hvis man er i tvivl om de opgaver, lærlingene skal løse, siger uddannelsesleder Karsten Jensen fra EUC Lillebælt.

Den nye ordning betyder ikke, at skolerne har opgivet at følge med i elevernes læring. Eleverne skal nemlig gemme emnerne fra deres praktiske opgaver, så de kan tage dem med ud på erhvervsskolen på et senere tidspunkt og få dem vurderet.

Kim Hansen, indehaver af POM Industries, er mester for to af de ti elever. Han mener, at det er det rigtige for eleverne, at de kan få lov til at lave praktisk skolearbejde på virksomheden

– Det er rigtigt godt tænkt. Lærlingene får på denne måde ikke forsinket deres uddannelse. Det er også godt, at de kan komme herud og lave noget med deres hænder i stedet for at sidde hjemme og stirre ind i en skærm. De bliver også overvåget af svendene, der går og holder øje med, at opgaverne bliver løst rigtigt, siger Kim Hansen.

Det er ikke kun mellem virksomhed og skole, at samarbejdet fungerer. EUC Lillebælt oplever, at virksomhederne også bakker hinanden op.

– Vi har jo normalt et rigtigt godt samarbejde i området mellem smedemestrene. Alle kender alle, og man hygger sig sammen. Alligevel er vi overraskede over den store opbakning vi oplever. Fx manglede en af virksomhederne materialer til en opgave, så blev der skabt kontakt mellem to firmaer, så de kunne hjælpe hinanden. Mestrene siger ”Vi er jo fælles om det her, og vi skal fælles igennem det.” De slår meget på fællesskab og samarbejde. Kim Hansen fra Pom Industries tilbød endda, at hvis en af virksomhederne ikke kunne have deres elev gående, så skulle de bare sende eleven over til ham, så skulle han nok finde en kabine og sørge for at opgaverne blev løst. Det er sådan stemningen er. Det er vældig positivt, siger Karsten Jensen fra EUC Lillebælt.

På billedet ses lærlingene Christian Ruslan Nielsen til venstre  og til højre Frederik Fill Brems fra POM Industries.