14. februar 2020

Arbejdsuge uden fredage?

Spørgsmål besvaret af: Frederik Sauerberg,

Spørgsmål

Kan en virksomhed under industrioverenskomsten eksperimentere med en 4-dages uge?

 


Svar

Både private og offentlige arbejdspladser eksperimenterer i disse år med nye udgaver af en arbejdsuge på 37 timer – med forskellige begrundelser. Det kan virksomheder også under industrioverenskomsten.

I Odsherred Kommune indførte forvaltningen i efteråret 2019 fire dages uge for næsten 300 administrative medarbejdere. Idéen er, at den kortere uge skal gøre kommunen mere fleksibel – både for medarbejdere og borgere. Arbejdstiden placeres imellem kl 07.00 og 19.00.

Virksomheden IIH Nordic har- som den første i Danmark – indført en permanent arbejdsuge på kun fire dage. Det har fået medarbejderne i softwarevirksomheden til at arbejde mere effektivt – og derved nå den samme arbejdsmængde. Den korte uge har samtidig halveret sygefraværet til 1,7 procent. Og medarbejderne er glade for ordningen.

Imellem 6.00 og 18.00

Hvis medlemsvirksomheder i TEKNIQ Arbejdsgiverne under industrioverenskomsten ser fordele og muligheder i at forsøge sig med en ny type arbejdsuge, så står industrioverenskomsten ikke i vejen.

I industrioverenskomsten skal den daglige arbejdstid lægges mellem 06:00 og kl. 18:00. Ligeledes er den normale ugentlige arbejdstid 37 timer ved almindeligt dagarbejde.

Dette betyder, at de 37 timer kan lægges de første fire dage af ugen så længe man i øvrigt iagttager de almindelige regler om arbejdstid og hviletid. Der er således intet i nærværende Industri– og vvs-overenskomst til hinder for at lave en aftale om 9,25 timer pr. dag – ugens første fire dage. Overenskomstens § 9 omkring arbejdstid, skal selvfølgelig overholdes.

14 dages varsel

Det betyder, at medarbejderne skal høres om et forslag om at samle arbejdsugen på fire dage. Men ved manglende enighed, er det virksomheden, der fastlægger arbejdstiden under hensyntagen til virksomhedens tarv. 4-dagsugen kan iværksættes med 14 dages varsel.

Ved spørgsmål kan arbejdsmarkedsafdelingen i TEKNIQ Arbejdsgiverne kontaktes.

Frederik Sauerberg,

Advokat

fsa@tekniq.dk