12. december 2019

Danseskader og blå øjne kræver handling

Spørgsmål besvaret af: Annette Jensen

Spørgsmål

Hvad gør man, når julefrokosten ender i et blåt øje, en brækket ankel eller sex-chikane?


Svar

Julen står for døren og vi er midt i julefrokosternes tid. Fra tidligere år ved vi, at det kan risikere at ende i såvel sjove som mere uheldige eller kedelige situationer. Især de kedelige situationer har i tidligere år givet anledning til henvendelser til de juridiske eksperter i Arbejdsmarkedsafdelingen.

Henvendelserne strækker sig over alt lige fra medarbejderen, der ”gramser” på en kollega til episoder med slagsmål eller skader opstået på dansegulvet.

I en virksomhed fik en medarbejder et blåt øje, hvor det i anden virksomhed var en brækket kæbe. Vold er en så alvorlig handling, at der kan være tale om bortvisningsgrund. I begge disse tidligere sager var der ikke tvivl om, hvem der var skyld i episoderne. Medarbejderne blev bortvist fra virksomhederne.

I en anden julefrokost-sag, hvor en kvindelig medarbejder følte sig udsat for sexchikane, blev der afholdt møder med de implicerede parter. Kort beskrevet blev resultatet, at begge medarbejdere fortsatte i virksomheden, men den mandlige medarbejder fik en skriftlig advarsel.

Afholdes julefrokosterne som et virksomhedsarrangement – som tilfældet var i ovennævnte sager – så er det arbejdsgivers ansvar, at der reageres i lignende situationer.

Tilsvarende skal virksomheden sikre, at en personskade der opstår under et virksomhedsarrangement, anmeldes som en arbejdsskade. Det kan fx være medarbejderen, der svinges rundt på dansegulvet og mister balancen, falder og brækker anklen.

Opstår der episoder under dit firmas julefrokost, så er det altid god ide at vende situationen med Arbejdsmarkedsafdelingen, før en eventuel sanktion gives.