25. maj 2021

Fuld refusion ved forældreorlov?

Spørgsmål besvaret af: Kim Koch, advokat og konsulent, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Spørgsmål

En af vores medarbejdere har været på forældreorlov. Han opfyldte betingelserne for at få fuld løn i henhold til overenskomsten, og det har han fået i 11 uger. Orloven blev placeret fra uge 41 til uge 52 efter barnets fødsel. Vi har ansøgt om refusion af barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, men blev oplyst at der ikke kunne ydes refusion efter uge 46. Kan det passe?


Svar

Ja, det kan godt passe. Det hænger sammen med, at barselsloven er opbygget sådan, at der kun er en bestemt sum barselsdagpenge til rådighed til afholdelse af orlov. Efter barselsloven kan moren vælge at forlænge barselsperioden, og moren kan samtidig også vælge at være uafbrudt på orlov i de perioder, loven giver ret til. Det betyder desværre, at far ikke har dagpengeret efter den 46. uge. Da jeres ret til refusion hænger sammen med fars ret til barselsdagpenge, vil det betyde, at I ikke kan opnå refusion efter uge 46.

Når I har betalt fuld løn, men I ikke kan få refusion, kan I faktisk kræve lønnen, I ikke kunne opnå refusion for, tilbage. Det skyldes, at betalingsforpligtelsen i henhold til elektrikeroverenskomsten er betinget af, at I kan opnå refusion. Er medarbejderen fortsat ansat, kan I med fordel aftale, at I foretager modregning i næste lønudbetaling i stedet.

For at undgå disse ærgerlige tilbagesøgningskrav, kan man – inden medarbejderen skal holde orlov – forhøre sig om, hvor meget orlov den anden forælder har afholdt. På den måde kan I vurdere, om det får betydning for jeres refusionsmuligheder, inden I betaler fuld løn. Hvis medarbejderen er i tvivl – eller hvis I blot vil have dokumentation – bør I bede om en udskrift fra Borger.dk. Der vil I kunne se, hvor mange uger jeres medarbejder har tilbage med barselsdagpenge.