01. oktober 2019

Har I styr på pensionsindbetalingerne?

Spørgsmål besvaret af: Bjørn Carlsen, overenskomstchef og advokat (L), TEKNIQ Arbejdsgiverne

Spørgsmål

Manglende eller forkert indberetning eller indbetaling af pension koster jævnligt medlemsvirksomheder en bod til forbundet. Det er unødvendige omkostninger, og TEKNIQ Arbejdsgiverne opfordrer til, at man får styr på pensionsindbetalingerne, hvis man ikke allerede har det. Vores Arbejdsmarkedsafdeling står klar med rådgivning. Der skal ikke de store fejl til, før sagerne bliver indbragt for Arbejdsretten med krav om bod.


Svar

 

TEKNIQ Arbejdsgiverne har på det sidste ført en række pensionssager, der viser, hvor vigtigt det er at have styr på pensionsindbetalingerne. Arbejdsmarkedspensionen er en obligatorisk del af overenskomsten, og den er blevet indført gradvist i de kollektive overenskomster siden starten af 90’erne med det formål at sikre en balanceret økonomisk tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og en rimelig levestandard i alderdommen.

Som systemet er opbygget, kan det derfor have store konsekvenser for den enkelte medarbejder, hvis virksomheden ikke opretter pensionsordning eller betaler de overenskomstfastsatte bidrag. Af samme grund har de faglige organisationer naturligt et stort fokus på, at overenskomsterne bliver overholdt. Derfor skal der heller ikke store fejl til, før sagerne bliver indbragt for Arbejdsretten med krav om bod.

En af de værste fejl er naturligvis, hvis der slet ikke bliver oprettet en pensionsordning til en medarbejder, som har krav på det. Ud over bod risikerer virksomheden i en sådan situation også et erstatningskrav i millionklassen, hvis medarbejderen kommer til skade. Efter industrioverenskomsten skal der oprettes pensionsordning til timelønnede medarbejdere, der er fyldt 18 år og som har sammenlagt to måneders anciennitet. På andre områder gælder andre anciennitetskrav (Dansk El-forbund: 6 måneder og Teknisk Landsforbund: 0 måneder). Såfremt medarbejderen tidligere har været ansat i en stilling, som gav ret til arbejdsmarkedspension, skal der dog altid oprettes pensionsordning straks ved ansættelsen.

Andre typiske fejl er forkerte satser, manglende indbetaling eller manglende 0-indberetning. Pensionsselskaberne skal have besked, når medarbejdere fratræder eller har midlertidigt fravær uden pension. Glemmer man at give besked, starter en rykkerprocedure, som skal betragtes som en håndsrækning til at få sagen bragt i orden. Hvis man overser disse rykkere, overleveres sagen til overenskomstparterne, og der løber bod på.

I arbejdsmarkedsafdelingen tilstræber vi naturligvis at løse sagerne i mindelighed, så omkostningerne holdes så lavt som muligt. Vi foretager desuden en vurdering af sagen for at afdække, om der er undskyldende omstændigheder, som kan bevirke, at boden bortfalder. Ofte er et forlig at foretrække for virksomheden, men i tvivlstilfælde overlades det til Arbejdsretten at afgøre sagen. Falder sagen ud til fordel for forbundet, idømmes virksomheden i førstegangstilfælde som regel en bod på op til 1/3 af det skyldige beløb, som naturligvis også skal betales.

Der er derfor al mulig grund til at få styr på pensionsindbetalingerne, hvis virksomheden ikke allerede har det. Pensionsselskaberne har gode vejledninger på deres hjemmesider og står også til rådighed for individuel vejledning. De fleste praktiske spørgsmål kan lønbureauerne også svare på, og kører man fast, kan man altid henvende sig til arbejdsmarkedsafdelingen for yderligere rådgivning.