27. september 2021

Har vi udgifter til langtidssyge?

Spørgsmål besvaret af: Cathrine Bondo Steel & Katrine Bruun

Spørgsmål

En af vores timelønnede medarbejdere på industri- og vvs-overenskomsten er blevet langtidssyg. Han er i bedring, men stadig sygemeldt. Sygeperioden har strakt sig ud over 14 uger. Medarbejderen får nu sygedagpenge fra kommunen, men betyder det så, at alle vores pligter til at betale til medarbejderen er ophørt?


Svar

Når en medarbejder er syg, skal virksomheden betale løn i indtil 14 uger, hvis medarbejderen på første sygedag har opnået anciennitet hertil. Kravet er seks måneders anciennitet, hvis der er tale om en medarbejder på industri-området (tre måneders anciennitet for en VVS’er).

Efter 14 uger har medarbejderen i stedet ret til sygedagpenge fra kommunen. Husk i den forbindelse at anmelde sygefraværet via Virk.dk, så medarbejderen kan få sygedagpengene.

Selvom arbejdsgiveren efter 14 uger ikke længere skal betale løn og pension til den sygemeldte medarbejder, er der dog stadig omkostninger forbundet med sygefraværet. Efter ferielovens regler har en lønmodtager krav på sygeferiegodtgørelse svarende til 12,5 procent af den sædvanlige løn. Denne forpligtelse har arbejdsgiveren frem til medarbejderens raskmelding eller fratræden. Der skal beregnes pension af sygeferiegodtgørelsen.

Derudover skal der indbetales 2,5 % til fritvalgskontoen til dækning af feriefridage.

Hvis der er behov for rådgivning i forbindelse med sygefravær, kan afdelingen Overenskomster & Jura altid kontaktes.