07. maj 2021

Helligdage under forældreorlov?

Spørgsmål besvaret af: Kim Koch, advokat og konsulent, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Spørgsmål

En af vores svende er netop blevet far og har holdt 14 dages fædreorlov, lige da barnet blev født. Men i de 14 dage var der to søgnehelligdage, og vi kom i den forbindelse til at tale om, hvorvidt han har ret til to ekstra dages fædreorlov. Har han det?


Svar

Svenden har ikke ret til yderligere to dages fædreorlov. Fædreorloven er på 14 dage, og man skal ikke tage hensyn til søgnehelligdage. Faktisk skal svenden på de to søgnehelligdage have betaling fra sin SH-opsparing og ikke den overenskomstbestemte løn under fædreorloven.