30. april 2020

Hjemsendelse – en god aftale

Spørgsmål besvaret af: Bjørn Baltzer

Spørgsmål

Er corona-smitten force majeure og dermed en begundelse for en hjemsendelse af medarbejdere ifølge overenskomsten?

 

 


Svar

Jeg har lige hørt P1 Morgen i radioen. Temaet var naturligvis Corona-virus, og de fortalte bl.a. om, hvad der fyldte medierne i slutningen af januar. Dengang bragte Berlingske en lille artikel om Corona fra deres Kina-korrespondent langt tilbage i avisen på side 12.
Nu har corona-krisen ændret vores samfund, som ingen havde set for sig for bare et par måneder siden. Og flere af de private virksomheder er hårdt ramt. Ordrer udebliver, byggepladser lukkes, medarbejdere sygemelder sig. Det er klart, at det kan give grå hår i hovedet.
I industri- og VVS-overenskomsten har man været forudseende, idet opsigelsesreglerne bortfalder i tilfælde af force majeure. Det betyder, at virksomhederne kan opsige deres timelønnede medarbejdere fra dag til dag, hvis uforudsete, udefrakommende og upåregnelige omstændigheder af ekstraordinær karakter standser driften helt eller delvist.

Efter statsministerens tale d. 11. marts var ingen i tvivl om, at Corona-virus og smittefaren var en sådan ekstraordinær omstændighed. De medlemsvirksomheder, som måtte indstille driften helt eller delvist, var altså fritaget for at skulle svare opsigelsesvarsler, som for visse medarbejdere udgjorde helt op til 120 dage. Men mange medlemmer håbede på, at situationen ville normalisere sig hurtigt og ville derfor gerne holde på deres medarbejdere. Man lukker ikke bare sit livsværk.
På den baggrund indledte TEKNIQ Arbejdsgiverne forhandlinger med timelønsforbundene om alternative løsninger, og disse resulterede i en god aftale med Dansk Metal og 3F om hjemsendelse uden varsel og uden løn, men med en forpligtelse for virksomheden til at tilbyde medarbejderne beskæftigelse igen senest efter 6 måneder. Indtil da kan de søge dagpenge.

Overenskomstparterne opfordrer fortsat medlemsvirksomhederne til at benytte ordningen med lønkompensation efter trepartsaftalen, hvor medarbejderne sendes hjem med fuld løn. Men organisationerne erkender også, at krisen rammer nogle virksomheder så hårdt, at hjemsendelse uden løn er den eneste mulighed for at bevare den nødvendige likviditet i virksomheden til at klare sig igennem.
Statsministeren efterlyste samfundssind. Det har overenskomstparterne vist med denne særaftale. Vi tror og håber, at vi klarer krisen, og at hjulene kommer i gang igen hen over foråret. Når det sker, har virksomhederne brug for medarbejderne igen.

Helt i tråd med den danske model har arbejdsgiverne og lønmodtagerne sammen fundet løsninger på alvorlige samfundsmæssige problemer. Vi har indgået en god aftale i en udfordrende situation.