12. september 2019

Hvad betyder den nye ferielov i år?

Spørgsmål besvaret af: Anette Jensen, Juridisk konsulent, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Spørgsmål

Hvad betyder den nye ferielov i år?

I TEKNIQ Arbejdsgiverne får vi i øjeblikket en del henvendelser angående håndtering af den nye ferielov. Når medlemsvirksomhederne er i telefonen, så spørges ind til overgangsåret og til den nye ferielovs indflydelse på afvikling af ferie i indeværende ferieår.


Svar

Fra 1. september 2020 skal vi til at holde samtidighedsferie. Det betyder, at vi kommer til at optjene og afvikle ferie i samme periode. Ved en direkte overgang til ny ferielov med samtidighedsferie, ville medarbejderne have haft ferierettigheder både efter den gamle ferielov og efter den nye ferielov. For at imødegå dette er der indført en overgangsordning.

Forløbet ved overgang til den nye ferielov 

1. januar 2019 – 31. august 2019 (Det korte optjeningsår):

De første 8 måneder af 2019 betegnes det korte optjeningsår, hvor der optjenes 16,64 dages ferie, der skal holdes i tidsrummet 01. maj-30. september 2020.

Ønskes der i sommeren 2020 afholdt mere ferie end de 16,64 dage, forudsætter det en aftale om overførsel af den 5. ferieuge fra optjeningsåret 2018.

1. september 2019 – 31. august 2020 (Overgangsåret/indefrysning):

Feriepenge optjent i ovenstående periode må hverken udbetales eller afholdes. Feriepengene indefryses og udbetales først, når medarbejderen når folkepensionsalderen eller af anden grund forlader arbejdsmarkedet. Virksomheden kan fortsat beholde feriepengene i virksomheden.

Der skal ske indberetning af de indefrosne feriepenge til ”Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler”, kaldet Fonden. Det gælder både for timelønnede og for funktionærer. For de medarbejdere der enten afregnes til Feriekonto eller indberettes til Feriepengeinfo, sker indberetningen til fonden automatisk. For funktionærer der er i fortsat ansættelse efter overgangsåret, skal virksomheden indberette direkte til fonden.

Fonden indtræder herved i lønmodtagernes krav på feriepengene. De indefrosne feriepenge udbetales automatisk af fonden i forbindelse med pensionering. Det er således ikke virksomheden, der afregner pengene til medarbejderne.

Der er følgende muligheder for afregning af de indefrosne feriemidler til fonden:

  • Hele beløbet kan afregnes til fonden med det samme i 2021
  • Pengene kan beholdes mod en årlig indeksering svarende til lønudviklingen, og afregnes først til fonden i takt med, at medarbejderne får opsparingen udbetalt
  • En kombination – hvor der afregnes for nogle medarbejdere men ikke for andre. Det kan gøres hvert år.

Anvendes Feriekonto skal virksomheden dog betale som hidtil efter de kendte frister.

Fondsferiedage for nye på arbejdsmarkedet

Medarbejdere der alene har været i beskæftigelse fra 01. september-31. december 2019, får mulighed for at afholde nogle særlige fondsferiedage i sommeren 2020. Det er lønmodtageren selv, der skal søge herom ved den nye fond.

1. september 2020 (Nye ferielov træder i kraft):

Samtidighedsferie begynder. Hver måned optjenes 2,08 feriedag, der kan afholdes i den efterfølgende måned.

Vær opmærksom på at fristerne for indberetning af feriegodtgørelse bliver afkortet, da feriepengene skal være til rådighed for lønmodtager hurtigst muligt efter optjening. Anvendes feriekonto vil fristerne for indbetaling tilsvarende blive kortere.