09. april 2021

Arbejdsskade – hvad gør vi?

Spørgsmål

Vi har en medarbejder, der har været ude for en arbejdsulykke. Skal vi anmelde det, og hvordan gør vi i så fald?


Svar

Spørgsmål besvaret af:

Lone Alstrup, Arbejdsmiljøkonsulent, TEKNIQ Arbejdsgiverne


Hvis jeres medarbejder har fravær én dag, ud over den dag vedkommende kom til skade, så skal I anmelde ulykken til Arbejdstilsynet. Og det skal I gøre senest ni dage efter den første dag, hvor medarbejderen har haft fravær.

Arbejdsulykker skal anmeldes via virk.dk.

Husk også, at når der er sket en ulykke, skal arbejdsmiljøorganisation orienteres og medvirke til at undersøge ulykken og årsagerne til, at den skete.

Når I har haft en ulykke, vil Arbejdstilsynet ofte komme på tilsyn og undersøge sagen, og efterfølgende vil de vurdere, om I har overtrådt arbejdsmiljøloven og eventuelt udskrive en bøde.

Det koster typisk en bøde, hvis medarbejderen ikke er instrueret i, hvilke risici der er forbundet med arbejdsopgaven. Det er jeres pligt som arbejdsgiver, at sørge for at instruere medarbejderne. Desværre ser vi, at medarbejdere, der har mange års erfaring, alligevel kommer til skade. Det er er altså ikke nok, at du som arbejdsgiver tror, at de kender til risiciene. Det skal gentages løbende, hvordan en opgave skal løses sikkert.