17. maj 2021

Kan en handicappet afskediges?

Spørgsmål besvaret af: Cathrine Bondo Steel

Spørgsmål

Kan man afskedige en handicappet medarbejder?  Det spørgsmål får vi tit fra medlemsvirksomheder. Det korte svar er, ja. Men det kan blive rigtig dyrt, hvis arbejdsgiver ikke håndterer sagen korrekt. Godtgørelsen kan ende på 6-12 måneders løn.


Svar

Spørgsmål om afskedigelse melder sig ofte i forbindelse med en længerevarende sygemelding. I det tilfælde gør vi i vores rådgivning opmærksom på, at medarbejderen muligvis kan blive omfattet af handicapbegrebet. Det betyder, at arbejdsgiver kan risikere en godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven.

Der er tale om et handicap, når medarbejderen har en funktionsnedsættelse af længere varighed, og den hindrer medarbejderen i at udføre sit arbejde på lige fod med de øvrige medarbejdere.

Der er ikke en udtømmende liste over, hvad der er et handicap. Der kommer løbende nye forhold til, da begrebet udvikler sig i retspraksis. Eksempler på handicap kan fx være piskesmæld, fedme, ADHD og nedsat hørelse.

Hvis medarbejderen har et handicap, skal arbejdsgiver foretage relevante tilpasningsforanstaltninger for at forsøge fastholdelse af medarbejderen – inden der skrides til afskedigelse. Det kan fx være tilbud om nedsat tid, hjælpemidler eller andre arbejdsopgaver.

I disse sager vil vi som oftest anbefale, at der udarbejdes en mulighedserklæring i samarbejde med lægen og at medarbejderens bopælskommunen inddrages ved en rundbordssamtale, da de kan hjælpe med forskellige tiltag.

 

En uforholdsmæssig stor byrde?

Når vi i den telefoniske rådgivning har vejledt virksomheder i ovenstående, så lyder der ofte et stort suk i den anden ende af røret! Og så kommer spørgsmålet: Vi har allerede gjort rigtig meget – hvor meget skal vi som virksomhed blive ved med at gøre?

Det er altid en konkret vurdering, hvor meget arbejdsgiver skal gøre. Hvis medarbejderen efter tilpasningsforanstaltninger fortsat ikke er kompetent, egnet og disponibel til at varetage sit arbejde, vil arbejdsgiver kunne afskedige medarbejderen.

Derudover skal det også med i vurderingen, om relevante tilpasningsforanstaltninger udgør en uforholdsmæssig stor byrde for den enkelte virksomhed. Hvis det vurderes, at det vil være en uforholdsmæssig stor byrde, så kan medarbejderen afskediges.

Handicapsagerne er komplekse og skal altid vurderes konkret og individuelt. Vores anbefaling er derfor at tage kontakt til TEKNIQ Arbejdsgivernes afdeling Overenskomst og Jura.

Det gælder, hvis I har en medarbejder med længerevarende sygdom, som I gerne vil afskedige. Men det gælder også, hvis I har brug for sparring i forhold til fastholdelse af medarbejderen.