04. oktober 2021

Lærlingen er syg efter tatovering. Hvem skal betale?

Spørgsmål besvaret af: Navina Jegarubanathan, juridisk konsulent

Spørgsmål

Vi har en lærling, som vi har været glade for, men nu er vi i den situation, at lærlingen er blevet syg. I begyndelsen ville lærlingen ikke fortælle, hvorfor han var blevet syg.

Han sagde, at han skulle tatoveres, fordi han havde tabt et væddemål. I den forbindelse tatoverede han en tegning på sit lår. Lærlingen har andre tatoveringer, men de er blevet udført af en professionel. Han fortalte de første par dage, at han havde svært ved at gå, hvilket gjorde, at han ikke kunne arbejde. Senere har han fortalt, at der er gået betændelse i den selvudførte tatovering.

Kan være rigtigt, at lærlingen skal have sygeløn? Vi har hørt, at man ikke skal betale sygeløn, hvis den ansatte selv har været skyld i sygdommen.


Svar

En lærling har ret til løn under sygdom efter overenskomstens bestemmelser.

Hvis lærlingen har pådraget sig sygdommen ved forsæt eller grov uagtsomhed, vil retten til sygeløn fra arbejdsgiver bortfalde. Det kan anses for at være selvforskyldt, hvis sygdommen fx er forårsaget af spirituskørsel eller kosmetiske indgreb.

Ved indgreb alene af kosmetisk karakter gælder, at man anser dette som pådraget ved forsæt. Eftervirkninger af sådanne indgreb ses som følger, der må være forventelige i en sådan situation. En arbejdsgiver skal derfor ikke betale sygeløn.

I denne sag fik lærlingen betændelse efter en selvudført tatovering. Sygefraværet kan derfor anses for at være selvforskyldt. Det må have været forventeligt for lærlingen, at der ville kunne gå betændelse i tatoveringen. Arbejdsgiveren har derfor ikke pligt til at betale løn i den aktuelle sag. Hvis sygefraværet bliver af længerevarende karakter, kan det få betydning, om sygefraværet fortsat kan anses for at være påregneligt.

Det anbefales, at man ved tilfælde, hvor sygdom ligger umiddelbart efter kosmetiske indgreb som f.eks. en tatovering, anmoder om en lægeerklæring for bedre at kunne vurdere, om sygdommen er en direkte eftervirkning til den selvforskyldte handling eller om det ikke er en påregnelig følge.

Hvis I skulle blive i tvivl om, hvorvidt der i en konkret situation skal betales løn, anbefales det, at I tager kontakt til Overenskomster & Jura hos TEKNIQ Arbejdsgiverne.