16. april 2021

Må medarbejderne dele lønoplysninger?

Spørgsmål besvaret af: Kim Koch, advokat og konsulent, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Spørgsmål

Vi skal på et tidspunkt have lønforhandlinger med medarbejderne og har fået en fornemmelsen af, at de er i gang med at dele oplysninger om deres individuelle løn med hinanden. Vi frygter, at det vil skabe højere lønkrav. Derfor overvejer vi at pålægge dem tavshedspligt vedrørende deres lønforhold via ansættelseskontrakten. Kan vi det?


Svar

Det kan forekomme fristende at pålægge lønmodtagere tavshed i forhold til individuelle lønforhold og på den måde skabe en markant bedre forhandlingsposition. Imidlertid vil sådan en klausul være i strid med lov om lige løn til mænd og kvinder, bedre kendt som ligelønsloven.

Lovens § 2a anfører nemlig, at en lønmodtager har ret til at videregive oplysninger om egne lønforhold. Det betyder altså, at såkaldte ”fortrolighedsklausuler”, hvormed arbejdsgiveren pålægger lønmodtageren ikke at videregive eller i øvrigt gøre nogen bekendt med lønoplysninger, ikke er lovlige.

Den enkelte lønmodtager afgør selv, om oplysningerne om egne lønforhold skal videregives og i givet fald til hvem. Der er ikke krav om et bestemt formål med videregivelse, som derfor også kan ske, selv om der ikke er mistanke eller viden om lønmæssig forskelsbehandling.