04. juni 2021

Når lærlingen hele tiden er syg

Spørgsmål besvaret af: Kim Koch, advokat og konsulent, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Spørgsmål

Vi har en lærling, hvis uddannelsesaftale startede for halvanden måned siden. Lærlingen har endnu ikke været på skole. Det har desværre vist sig, at lærlingen ofte er syg af forskellige årsager. Lærlingen har senest oplyst os, at han er klar til at genoptage arbejdet, men han er ikke mødt på arbejde endnu som aftalt. Vi har forsøgt at få kontakt, men der bliver nu ikke længere svaret fra lærlingen. Vi ønsker ikke længere at fortsætte samarbejdet. Hvad kan vi gøre i sådan en situation?


Svar

Ifølge erhvervsuddannelsesloven er de tre første måneder af aftaleperioden prøvetid. I prøvetiden kan både lærling og virksomhed opsige uddannelsesaftalen uden varsel og uden grund. I jeres tilfælde har lærlingen ikke været på skole endnu. Men havde det været tilfældet, ville skoleperioden have sat prøveperioden på pause, såfremt skoleperioden havde ligget i prøvetiden. Da uddannelsesaftalen først blev påbegyndt for halvanden måned siden, er I derfor fortsat i prøvetiden, og uddannelsesaftalen vil kunne opsiges uden varsel og grund.

Hvis man ønsker at opsige en lærling i prøveperioden, skal man benytte en ophævelsesblanket. Denne findes på Undervisningsministeriets hjemmeside her: Da det er Undervisningsministeriet, som udformer blanketterne, skal man finde dem direkte hos ministeriet.

Blanketten udfyldes, og I skal sætte kryds i blankettens punkt 2 i feltet ”I prøvetiden”. Derefter underskrives blanketten og sendes til lærlingen med QuickBrev og afleveringsattest samt til skolen. Der er ikke krav om, at lærlingen skal underskrive opsigelsen.

Det er vigtigt at være opmærksom på prøvetidens længde, da en opsigelse ikke kan finde sted efter prøvetidens udløb. Er der forløbet mere end tre måneder fra uddannelsesaftalens påbegyndelse og har der ikke været omstændigheder, der kunne medføre forlængelse af prøvetiden, er aftalen uopsigelig. I disse situationer er man nødt til at hæve uddannelsesaftalen, hvilket svarer til en bortvisning af en regulær ansat medarbejder. Det betyder, at der i sådanne tilfælde skal meget til, inden uddannelsesaftalen kan hæves, og man risikerer at blive pålagt at betale godtgørelse, hvis det ikke gøres korrekt.

Hvis man er i tvivl om prøvetidens længde eller om en uddannelsesaftale kan hæves, anbefales det, at I tager kontakt til Overenskomst & Jura hos TEKNIQ Arbejdsgiverne for konkret rådgivning.