10. august 2019

Når sygdom bliver til handicap

Spørgsmål besvaret af: Bjørn Carlsen, overenskomstchef og advokat (L), TEKNIQ Arbejdsgiverne

Spørgsmål

Som tommelfingerregel bliver sygdom til handicap efter et års tid. Det er konklusionen på baggrund af den seneste tids retspraksis. Men man bør som arbejdsgiver altid sigte efter en afklaring efter 4-6 måneders sygefravær. Da handicappede er særligt beskyttede, anbefales det, at man søger konkret rådgivning ved længerevarende sygefravær.


Svar

Som de fleste efterhånden ved, skal man passe gevaldigt på, når man opsiger sygemeldte medarbejdere. Den lønmodtagerbeskyttelse i forbindelse med sygdom, som tidligere hovedsageligt fandtes i overenskomsterne, er blevet udvidet betragteligt gennem den EU-retlige lovgivning og retspraksis de seneste 10 år. Godtgørelsesniveauet i handicap-sagerne har fået mange arbejdsgivere til at ryste på hånden, når opsigelsen skal skrives, og i dag er det ikke længere så enkelt. For hvornår er det sygdom, og hvornår er det handicap?

Spørgsmålet er vigtigt, for efter den EU-retlige praksis, som Danmark også er bundet af, skal der nemlig tages særlige hensyn til handicappede. Hvis medarbejderen har en langvarig funktionsbegrænsning, som hindrer den pågældende i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre medarbejdere, skal man således afklare behovet for eventuelle skånehensyn, inden man beslutter sig. Om nødvendigt skal man derudover foretage rimelige tilpasningsforanstaltninger for at fastholde den pågældende i jobbet. Tilpasningsforanstaltninger kan være tekniske hjælpemidler, ændrede arbejdsgange eller ændret arbejdstid.

Særligt de seneste års afgørelser fra landsretterne har bidraget til at fastlægge, hvornår en funktionsbegrænsning må anses for langvarig og dermed udgøre et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.  Bl.a. på baggrund af disse afgørelser konkluderer jeg, at funktionsbegrænsninger bliver langvarige, når de strækker sig eller forventes at strække sig ud over cirka et år, og som tommelfingerregel er det jo let at huske.

Vores klare anbefaling er imidlertid, at man ikke venter så længe med at beslutte sig mht. sygemeldte medarbejdere. Der bør altid foretages løbende opfølgning ved sygdom, og afklaring bør efter min mening foreligge senest 4-6 måneder efter sygemeldingen, afhængig af de konkrete omstændigheder.

I øvrigt anbefales det altid, at man søger juridisk bistand ved længerevarende sygefravær. For en funktionsbegrænsning kan jo godt være langvarig, selv om det aktuelle sygefravær ikke er det. Hvis man træder ved siden af, koster det hurtigt 9-12 måneders ekstra løn, og de penge kan de fleste virksomheder bruge mere fornuftigt på anden vis. Sygdom eller handicap? Det er kompliceret, men vi sidder klar ved telefonerne. Og med rettidig omhu kan man sagtens begå sig.